Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Nieuws › In de media › Rapport Kwetsbare ouderen Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Rapport Kwetsbare ouderen Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Op 4 februari 2011 publiceerde het SCP het boek Kwetsbare ouderen. Opvallend is de verschillende berichtgeving hierover. Die varieert van : 'Forse toename: 300.000 kwetsbare ouderen erbij' tot:  'Nieuwe ouderen zijn stuk minder kwetsbaar'. Dit klopt allebei. Er komen inderdaad 300.000 kwetsbare ouderen bij, maar dat aantal is wel minder dan verwacht. Volgens schatting van het SCP waren er in 2010 ongeveer 700.000 kwetsbare ouderen. Dit aantal loopt op naar 1 miljoen in 2030. Dat zijn er 300.000 meer dan nu, maar 100.000 minder dan eerder was berekend. De vakpers staat gelukkig meer stil bij het signaleren van de zorgvraag van die kwetsbare ouderen.

Dat is belangrijk, want bij ongewijzigd beleid ontvangen 4 van de 10 kwetsbare ouderen geen verpleging en verzorging. Deze kwetsbare ouderen hebben een 4-5 keer grotere kans op opname in een verzorgings- of verpleeghuis en een 2-3 keer grotere kans op overlijden binnen drie jaar.

De meeste ouderen voelen zich nog lang gezond en gelukkig. Een kleinere groep wordt pas op hoge leeftijd afhankelijk van zorg en ondersteuning. In de overgang tussen deze twee groepen bevinden zich de kwetsbare ouderen. Zij lijken op het eerste gezicht nog redelijk gezond, maar kleine lichamelijke en psychosociale problemen stapelen zich op. En er wordt pas hulp gevraagd of geboden als er al ernstige problemen met de gezondheid zijn. Als kwetsbaarheid eerder wordt gesignaleerd kan kwaliteit van leven nog met kleine(re) ingrepen worden behouden en kan opname in een verzorgings- of verpleeghuis mogelijk worden voorkomen.

Lichamelijke kwetsbaarheid uit zich vooral in slechter kunnen lopen, een slechter evenwicht en lichamelijk vermoeider zijn. Geestelijke kwetsbaarheid blijkt uit geheugenklachten en gevoelens van somberheid, angst en hulpeloosheid. De overheid streeft ernaar om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Ouderen hebben daarin zelf ook een taak. Maar zij zouden beter geholpen kunnen worden als huisartsen en andere hulpverleners tijdig onderzoek doen naar eventuele lichamelijke, psychische en sociale problemen. Dus: tijdige screening op kwetsbaarheid. En daarna uiteraard de passende en gewenste maatregelen treffen: screenen alleen is niet voldoende!

Bron: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Kwetsbare_ouderen; Dr. C.J.M. Schölzel-Dorenbos, klinisch geriater Slingeland ZiekenhuisTerug