Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Professionals › Onderbewindstelling

Onderbewindstelling

Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen is mogelijk wanneer iemand als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is om ten volle zijn vermogensrechtelijke (financiele) belangen behoorlijk waar te nemen.
 
Wanneer dit het geval is, kan de kantonrechter (voor een bepaalde tijd) bewind instellen over één of meer van de goederen die deze persoon toebehoren of zullen gaan toebehoren.

Lees meer »

Medische verklaringen

Medische verklaring t.b.v. aanvragen mentorschap, onderbewind- of ondercuratelestelling
Een medische of geneeskundige verklaring is een schriftelijke bevestiging met een waardeoordeel, opgesteld door een arts. Zo'n verklaring wordt gevraagd als een instelling een verzoek, ondersteund met argumenten van medische aard, van een patient ontvangt, waarbij de instelling die over dit verzoek moet beslissen meer informatie nodig heeft dan alleen de informatie van de patient zelf. De instelling heeft dan een bevestiging met een waardeoordeel van een arts nodig.
Lees meer »