Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Professionals › Inschakelen Trajectbegeleider

Begeleiding bij dementie (info voor huisartsen en geriaters)

In de Achterhoek verzorgen wijkverpleegkundigen of trajectbegeleiders de begeleiding bij dementie (het casemanagement). Dat kan ook als er nog geen sprake is van persoonlijke verzorging. U of de familie kunt deze begeleiding aanvragen bij één van de thuiszorgorganisaties via de onderstaande telefoonnummers. Naast de wijkverpleegkundigen zijn in iedere gemeente gespecialiseerde trajectbegeleiders dementie werkzaam. De wijkverpleegkundige en de trajectbegeleider dementie stemmen samen met familie en evt. de verwijzer af wie het casemanagement op zich neemt. Dat kan bijvoorbeeld ook een POH-ouderen zijn.
Lees meer »

Trajectbegeleiding

Wat is een trajectbegeleider? 
Een trajectbegeleider dementie is een speciaal opgeleide professional, die voor u en uw naasten een vast aanspreekpunt en vertrouwenspersoon kan zijn. Zij kunnen begeleiding bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. De wijkverpleegkundige is casemanager dementie en zal in principe de begeleiding uitvoeren. De wijkverpleegkundige kan een trajectbegeleider indiceren indien nodig.

Een trajectbegeleider: 
  • Geeft informatie en adviseert
  • Helpt om te gaan met de veranderingen die de ziekte in uw leven kan veroorzaken
  • Informeert over het beschikbare hulp- en zorgaanbod in de regio
  • Kan u (indien nodig) uitleg geven hoe verdere zorg en hulp te realiseren
  • Begeleidt ook mantelzorgers

Lees meer »