Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Professionals › Deskundigheidsbevordering

Zorgvoorbeter

Er is veel informatie te vinden over ouderenzorg, maar deze is versnipperd over verschillende websites en publicaties. Op het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl is deze kennis gebundeld, met betrouwbare en actuele informatie die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren. Zie de website: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg

Kennisbundel Alternatieven voor meer vrijheid in de zorg

Vilans heeft een Kennisbundel uitgebracht over 'Alternatieven voor meer vrijheid in de Zorg'. Een praktisch hulp- en inspiratiemiddel bij het afbouwen van vrijheidsbeperking. 
 

Lees meer »

Vernieuwde richtlijn probleemgedrag

Bij deze de vernieuwde richtlijn probleem gedrag.
Download Richtlijn probleemgedrag

Kennisbundel e-health in de langdurige zorg

Er bestaan heel veel technologische oplossingen in de zorg. Soms lijkt het bijvoorbeeld wel dat overal een app voor te bestaat. eHealth kan dan ook invloed hebben op heel veel onderdelen van het leven van een cliënt. Wanneer je weet wat je wil bereiken kan je makkelijker keuzes maken voor toepassingen die aansluiten. Zo krijg je een beter idee over hoe je eHealth kan inzetten en opvolgen. Zie hiervoor de Kennisbundel E-Health van Vilans klik hier