Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Professionals › Voor een veilig thuis

Ik vermoed huiselijk geweld

Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert. Of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Een glijdende schaal, waarbij zowel de pleger als het slachtoffer zo hun eigen excuses hebben om de mishandeling niet te willen zien. Voor meer informatie zie de website:
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Praten helpt

Het verhaal van ouderenmishandeling. Een boekje vanuit het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. 
 

Lees meer »