Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Professionals › Signaleren en verwijzen › Stroomschema (vroeg) signalering, diagnostiek en verwijzing dementie

Stroomschema (vroeg) signalering, diagnostiek en verwijzing dementie

In dit stroomschema een overzicht van alle mogelijke hulp en ondersteuning in de West-Achterhoek en de route die gevolgd kan worden van signalering tot diagnostiek en ondersteuning.  

Signalen: de eerste problemen of vragen van mensen met geheugenproblemen of dementie en hun mantelzorgers zullen gesignaleerd worden bij de professionele driehoek in de wijk, de huisarts, wijkverpleegkundige of buurtcoach/sociaal wijkteam. Wanneer er sprake is van het vermoeden van dementie is het van groot belang dat er een diagnose gesteld wordt.

Diagnose: de diagnose kan gesteld worden door de huisarts. Hij kan een behandelplan opstellen. De huisarts kan ook doorverwijzen voor consultatie en diagnostiek naar de specialist ouderen geneeskunde, het Slingelandziekenhuis (Geheugencentrum) of GGNet.

Dementie is een complexe en progressieve ziekte. Door de achteruitgang zullen er steeds nieuwe vragen voor hulp en ondersteuning ontstaan. Het is belangrijk dat er een casemanager aangewezen wordt. In de meeste gevallen zal dit uitgevoerd worden door de buurtcoach of de wijkverpleegkundige. Bij zeer complexe problematiek kan de trajectbegeleider dementie geïndiceerd worden, de specialist op het gebied van dementie.

Advisering, ondersteuning, hulp, zorg, behandeling en begeleiding. Er zijn veel vormen van zorg en ondersteuning. De huisarts kan voor een vervolg traject doorverwijzen naar ondersteuning die ingezet kan worden via de Wmo, Wlz, Zvw, informele zorg/diensten of patiënten- en mantelzorg organisaties. In het stroomschema zijn hier verschillende voorbeelden genoemd.

Helpdesk dementie: mensen met dementie, mantelzorgers, signaleerders van het ‘niet pluis gevoel’ professionals kunnen met vragen terecht bij de Helpdesk Dementie

Geheugenspreekuur GGNet: Voor iedereen die vragen of twijfels heeft over geheugenproblemen, concentratieproblemen of aanverwante klachten. Het kan gaan om eigen klachten of klachten van een naaste.
 
Klik op onderstaande link om het stroomschema te openen.  
Download Stroomschema
Terug