Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Vitaal Oud › Alcoholgebruik

Folder alcoholgebruik bij ouderen 55+

Alcohol is niet weg te denken uit onze samenleving. Veel mensen vinden het gezellig af en toe een biertje, wijntje of een borrel te drinken. Sommige mensen drinken elke dag. Als je ouder wordt, vanaf ongeveer 55 jaar, kan het lichaam slechter tegen alcohol. Veel 55-plussers zijn onbekend met de gevolgen van alcohol op het ouder wordende lichaam of effecten van alcohol in combinatie met medicatie. Als professional kun je een belangrijke rol spelen bij preventie en vroegsignalering. Het is belangrijk dat signalen tijdig herkend worden, dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en dat verwezen wordt naar goede hulpverlening.

Vanuit het Kennisnetwerk Kwetbare Ouderen West-Achterhoek is een werkgroep aan de slag gegaan met het thema ouderen en alcohol. Uit deze werkgroep zijn vier interventies ontwikkeld, te weten:

1. Folder 'Bier, wijn en sterke drank' voor ouderen (zie onderstaande link)
2. Aansluiten bij de IkPas-campagne
3. Bijeenkomsten Gezond ouder worden
4. Wijk-/dorpsbijeenkomsten voor professionals
Meer informatie is te vinden in het infoblad 'Achterhoek gezond oud - Alcohol en ouderen: 55-70 jarigen' (zie onderstaande link).  


Downloads Folder
 Infoblad ouderen en alcohol
Terug