Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Laatste levensfase › Professionals

Spreken over het levenseinde, het is altijd een goed moment om erover te praten

Wat zou je willen als je corona krijgt?

Deze tijd zet ons aan het nadenken over keuzes rondom het levenseinde. Zeker oudere mensen kunnen voor de vraag komen staan: wat zou je willen als je corona krijgt? Hoe ver wil je gaan met behandelen als je al een kwetsbare gezondheid hebt? Sommige huisartsenpraktijken in de Achterhoek bellen zelf hun patiënten met die vraag.

Een gesprek hierover voeren in tijden van crisis gaat gemakkelijker als er al vaker over deze vragen is nagedacht, en als er een zekere vertrouwensrelatie is opgebouwd (https://www.beteroud.nl/nieuws/samen-beslissen-met-ouderen-in-coronatijd).

Het gaat niet alleen om behandelwensen, het gaat ook over onderliggende levensvragen: Wat is voor u belangrijk? Wat maakt voor u het leven de moeite waard? Is hier met de partner of met de kinderen over gesproken?

Juiste keuzes?

Niet iedereen praat vanzelf over dergelijke kwesties. Wanneer je als professional bij ouderen thuis komt, bijvoorbeeld vanuit de thuiszorg, zijn er soms hele natuurlijke momenten waarop je met mensen hierover in gesprek kunt komen. Of mensen een klein beetje in beweging kunt krijgen om het erover te hebben; onderling of met de huisarts.

Er is ook informatie nodig om goede keuzes te kunnen maken. Het helpt als je mensen kunt wijzen op goede websites, of een duidelijke folder kunt uitdelen. Het helpt ook om eens rustig samen te gaan zitten en met een oudere samen te bedenken wat precies de vragen of onzekerheden zijn. Bij voorbeeld bij partners, als de één voor de ander zorgt: wat is er nodig als de mantelzorger wegvalt? Het weten hoe de wensen zijn met betrekking tot de toekomst maakt het gemakkelijker voor naasten en professionals om de juiste keuzes te maken als het nodig is.

Samenwerking professionals

De uitkomsten van zulke gesprekken zijn een momentopname; het leven gaat door en mensen komen in een andere fase van hun leven of in andere omstandigheden terecht. Vroegtijdige zorgplanning is geen moment maar een proces. Daarbij is samenwerking tussen de betrokken professionals van belang.

Een professional van de thuiszorg kan bijvoorbeeld wijzen op het Behandelpaspoort www.behandelpaspoort.nl of het opschrijfboekje Spreken over vergeten; De huisarts kan het gebruiken om zaken vast te leggen.

Het Spinnenweb Positieve gezondheid biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek op gang te brengen (www.positievegezondheid.nl/spinnenweb). Enkele jaren geleden was er in de Achterhoek een campagne over passende zorg in de laatste levensfase met de boodschap “het is altijd een goed moment om erover te praten”. Dat is nog steeds helemaal waar!

Verwijs mensen zo nodig door naar de huisarts www.thuisarts.nl/keuzenhulp, of (bij levensvragen) naar Willem, Hart voor levensvragen. Willem is een kenniscentrum voor zingeving en levensvragen in de regio Twente &Achterhoek www.willemlevensvragen.nl of 0900 - 777 00 77. Mogelijkheid voor consulten geestelijke verzorging in de eerste lijn. Daarnaast de mogelijkheid voor scholing over zingeving voor medewerkers.

Informatie voor professionals:
https://www.zorgvoorbeter.nl/getdoc/67d67ad4-4109-4ae8-ae3f-eba97be227bb/mentaal-welbevinden-samenwerken-zorg-thuis.aspx  
http://www.sprekenoververgeten.nl/ 
www.bureaumorbidee.nl/communicatie/praten-over-ziekte-en-dood-in-coronatijden
www.positievegezondheid.nl/spinnenweb
www.palliaweb.nl landelijke informatie palliatieve zorg.

Informatie waar je cliënten op kunt wijzen (en ook interessant vanuit je professionele rol):
www.willemlevensvragen.nl 
www.ikwilmetjepraten.nu

Regionale transmurale afspraak Passende zorg

Deze RTA beschrijft de afspraken en samenwerking tussen alle zorgprofessionals m.b.t. identificeren doelgroep, spreken over passende zorg, samenwerking en vastleggen afspraken.
Download RTA passende zorg in de laatste levensfase

Websites

Er zijn verschillende websites die informatie geven over praten over het levenseinde.
Lees meer »

Brochures

Er zijn verschillende brochures die informatie geven over praten over het levenseinde.
Lees meer »

Cartoon

Tips voor uw zorg bij uw levenseinde. Cartoon gemaakt door de NPCF. Link op onderstaande link om te openen.
Download Cartoon

Nieuwsbrieven

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief voor professionals met informatie over passende zorg rondom het levenseinde.
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6