Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Laatste levensfase › Laatste levensfase

6 tips over gesprekken in de laatste levensfase

Verpleegkundigen zouden vaker over het levenseinde moeten praten met de patiënt, vindt hoogleraar Bianca Buurman. Maar hoe doe je dat? Buurman geeft 6 tips.
Lees meer »

Praten over het levenseinde

Door er met uw naaste(n) over te praten, kunt u erachter komen wat u belangrijk vindt in de laatste fase van het leven. Wat zijn uw wensen, grenzen en verwachtingen? Bijvoorbeeld als het gaat over onderwerpen als wel of niet gereanimeerd willen worden, wel of geen levensverlengende behandelingen krijgen, pijnbestrijding en zo mogelijk het zelf bepalen waar wilt u sterven. Misschien weet u al precies wat u wel en niet wilt. Maar is uw naaste daar ook van op de hoogte? En uw zorgverlener? Want als u zelf niet meer kunt aangeven wat uw wensen zijn en niets heeft vastgelegd, krijgt u de behandeling die uw medisch specialist nodig vindt (in overleg met uw vertegenwoordiger). Bijvoorbeeld als u in coma raakt of dementeert.
Lees meer »