Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Projecten › Vrijwilliger bij dementie

Vrijwilliger voor iemand met dementie

Het aantal mensen met dementie neemt enorm toe in de komende jaren. Het streven van de overheid en van cliënten (en mantelzorgers) is dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met voldoende kwaliteit van leven. Dit vraagt om efficiënte zorg en ondersteuning waarbij formele en informele zorg elkaar versterken.

In de thuissituatie leveren mantelzorgers een belangrijk deel van de informele zorg en ondersteuning. Daarnaast kunnen vrijwilligers een rol hebben. Zij kunnen de mantelzorger ondersteunen door even de zorg van de mantelzorger over te nemen.
Voorheen was er een werkgroep Dementiemaatje. Het doel van deze werkgroep was dat de mantelzorger even kan worden ontlast en de mogelijkheid heeft om wat voor zichzelf te doen, doordat er een vrijwilliger wordt ingezet. Echter lukte het niet om regionaal voldoende vrijwilligers te werven. Daarom neemt het netwerk dit onderwerp nu mee in de gesprekken met gemeentes om te bekijken of dit lokaal opgepakt kan worden.
VIT Hulp bij mantelzorg kan de cursus 'Omgaan met mensen met dementie' ook lokaal geven. Deze cursus werd gegeven aan mensen die vrijwilliger wilden worden bij iemand met dementie.

Wat kan een vrijwilliger betekenen?
De vrijwilliger houdt gezelschap of onderneemt een activiteit (binnenshuis of buitenshuis) met degene met dementie. De vrijwilliger kan daarnaast een luisterend oor bieden aan de mantelzorger. Inzet van een vrijwilliger vindt bij voorkeur in een vroeg stadium plaats zodat de vrijwilliger een vertrouwd persoon is als de dementie verder vordert.
 
De inzet van een vrijwilliger is met name bedoeld voor situaties waarin sprake is van een klein netwerk met weinig mogelijkheden voor de mantelzorger om de zorg te delen. Ook kan een vrijwilliger ingezet worden om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.
 
Een maatje kan een cursus volgen over dementie en het omgaan met mensen met dementie. Tevens wordt gezorgd voor goede begeleiding tijdens dit werk. Voor meer informatie over het project inhoudelijk kunt u contact opnemen met het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek. Wilt u maatje worden? Neem dan contact op met VIT-Hulp bij mantelzorg via (0544) 82 00 00.
 
Voor vragen of meer informatie neem contact met ons op. 
Terug