Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Projecten › ATO

Ambulantteam ouderengeneeskunde (ATO)

In de eerste lijn blijken onvoldoende kennis en vaardigheden aanwezig om de kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en complexe zorgvraag te behandelen en te begeleiden. De werkwijze GZO is intensief en tijdrovend en is soms moeilijk uit te voeren in de huisartspraktijk. Daarnaast zijn er ouderen met een zorgzwaartepakket 5 of hoger die nog thuis wonen. De medische zorg voor deze doelgroep valt niet onder de huisartsgeneeskunde. Voor deze complexe ouderenzorg kan het Ambulant Team Ouderengeneeskunde ingeschakeld worden
 

Belangrijke doelstelling is dat kwetsbare ouderen met hun complexe zorgvraag de juiste begeleiding, zorg en/of behandeling krijgen in de thuissituatie met als insteek om dat ouderen zo lang en zo goed mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Kwaliteit van leven is daarbij het uitgangspunt. Omdat deze zorg thuis steeds complexer wordt kan in de toekomst het Ambulant Team Ouderengeneeskunde ingeschakeld worden door de huisarts.

De huisarts kan een keuze maken uit verschillende modules voor ondersteuning zoals een eenmalig telefonisch consult, een meekijk consult, deelname aan een Eerstelijns Multidisciplinair Overleg (EMDO, een geriatrisch assessment met kortdurende medebehandeling of langdurige medebehandeling met ANW-bereikbaarheid. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar. In 2017 is gestart met de implementatie van het Ambulant Team Ouderengeneeskunde. Zie voor meer informatie het boekje GZO of neem voor vragen of meer informatie neem contact met ons of de Helpdesk Kwetsbare Ouderen op. 
Download Boekje GZO
Terug