Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Projecten › Mee blijven doen

Mee blijven doen

Hoe komt het toch dat kwetsbare ouderen niet gemakkelijk naar een activiteit in de wijk of buurt gaan? Er is inmiddels in alle wijken en buurten een behoorlijk aanbod aan activiteiten als kunst, beweging, etc. Toch gaan ouderen er niet snel op af en wordt er is er best vaak sprake van eenzaamheid. Dit werd geconstateerd naar aanleiding van een aantal presentaties in de regiegroep van het kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen. Er bestond behoefte om de problematiek nader te analyseren en te onderzoeken of er verbetermaatregelen getroffen kunnen worden.

Dit heeft een werkgroep gedaan en zij zijn nu in gesprek met de Gemeente Doetinchem of verbeteringen kunnen worden opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn:

De buurtcoach, wijkverpleegkundige, huisarts, POH en Wmo consulenten zijn de mensen die het eerst signalen op vangen van ‘verborgen behoeften’ van ouderen. (Want de ouderen geven vaak de behoefte aan contacten en activiteiten niet zelf aan). Zij kunnen deze behoeften signaleren en het aanbod aanreiken. Deze professionals zouden over een wijkagenda moeten kunnen beschikken, zowel digitaal als in een printversie.
 
Voor vragen of meer informatie neem contact met ons op.
Terug