Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Projecten › Ouderen en alcohol

Folder alcoholgebruik bij ouderen 55+

Alcohol is niet weg te denken uit onze samenleving. Veel mensen vinden het gezellig af en toe een biertje, wijntje of een borrel te drinken. Sommige mensen drinken elke dag. Als je ouder wordt, vanaf ongeveer 55 jaar, kan het lichaam slechter tegen alcohol. Veel 55-plussers zijn onbekend met de gevolgen van alcohol op het ouder wordende lichaam of effecten van alcohol in combinatie met medicatie. Als professional kun je een belangrijke rol spelen bij preventie en vroegsignalering. Het is belangrijk dat signalen tijdig herkend worden, dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en dat verwezen wordt naar goede hulpverlening.

Vanuit het Kennisnetwerk Kwetbare Ouderen West-Achterhoek is een werkgroep aan de slag gegaan met het thema ouderen en alcohol. Uit deze werkgroep zijn vier interventies ontwikkeld, te weten:

1. Folder 'Bier, wijn en sterke drank' voor ouderen (zie onderstaande link)
2. Aansluiten bij de IkPas-campagne
3. Bijeenkomsten Gezond ouder worden
4. Wijk-/dorpsbijeenkomsten voor professionals
Meer informatie is te vinden in het infoblad 'Achterhoek gezond oud - Alcohol en ouderen: 55-70 jarigen' (zie onderstaande link).  
Downloads Folder
 Infoblad ouderen en alcohol

Factsheet alcohol gebruik onder 55-plussers

In de groep van 55-70 jaar is bij 21.2 % sprake van matig alcoholgebruik en bij 6.7% van overmatig alcoholgebruik. Het alcoholgebruik onder 55 jarigen neemt toe. Zie voor meer informatie de factsheet van het Trimbos Instituut.

Verslag symposium 'verdrink je niet'

Wist je dat: Overmatig alcoholgebruik de kans op dementie vervroegt. Elk dagelijks glas alcohol verhoogt de kans op borstkanker met 10%. 4 glazen alcohol of meer per dag verhoogt de kans op darmkanker met 40%. Daarnaast nog risico’s op zo’n 55 andere ziektes. Het advies van de gezondheidsraad (2015) is dan ook: drink liever niet! En als je drinkt, drink dan maximaal 1 glas per dag en bouw 2 alcoholvrije dagen in.
Op 31 januari werd het symposium ‘Verdrink je niet’ georganiseerd. Landelijk wordt een toename gesignaleerd van het aantal ouderen die hulp vragen wegens alcoholproblemen. Alcoholproblemen bij ouderen worden vaak laattijdig herkend, zowel door de omgeving als door professionals. Voor (huis)artsen en hulpverleners is de herkenning vaak lastig omdat ouderen een grote verscheidenheid aan klachten kunnen hebben. Alcohol brengt echter gezondheidsrisico's met zich mee, juist bij ouderen.
 
Het animo voor dit symposium was enorm. Op het programma stonden verschillende sprekers, waaronder lector verslavingskunde Rob Bovens. Hij gaf aan dat in de leeftijd van 55-75 jaar het meeste aantal glazen alcohol per dag wordt gedronken, namelijk 1.4 glas per drinker. Daarnaast is het alcoholgebruik voor velen geen keuze, maar een gewoonte geworden.

Lees meer »

Symposium 'Verdrink je niet'

Op 31 januari heeft het symposium Verdrink je niet plaatsgevonden.
Lees meer »

Ouderen en Alcohol

Iriszorg heeft na een aantal signalen over alcohol bij ouderen contact opgenomen met het Kennisnetwerk. Bij navraag aan professionals bleek dat ook binnen het Kennisnetwerk steeds vaker tegen alcoholproblematiek wordt aangelopen. Daarom heeft het Kennisnetwerk deze werkgroep ingesteld.
Lees meer »

Alcoholgebruik bij Ouderen, Informatie en Misverstanden

Alcoholgebruik op hogere leeftijd
Oudere mensen verdragen alcohol over het algemeen slechter. Dit komt door lichamelijke veranderingen: lever en nieren werken minder en de weerstand wordt wat slechter. Ook hebben ouderen relatief minder lichaamsvocht en meer vet. De alcoholconcentratie in het bloed stijgt hierdoor sneller. Ouderen met gezondheidsproblemen en medicijngebruik moeten extra voorzichtig zijn. Alcohol kan de werking van medicijnen teniet doen of juist versterken.
Lees meer »