Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Projecten › Passende zorg

Niet alles wat kan, hoeft: passende zorg

Zorgorganisaties uit de regio hebben de afgelopen jaren de handen ineen geslagen om te zorgen dat meer mensen passende zorg krijgen in de laatste levensfase. Dat begint met het praten over en het vastleggen van wensen.
Lees meer »

Publicaties 'Niet alles wat kan, hoeft'

Hoe bereiken we in Nederland dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen, die aansluit bij hun wensen? Deze vraag legde artsenfederatie KNMG voor aan een stuurgroep met vertegenwoordigers van patienten, artsen, verpleegkundigen, ouderen en oudere migranten. Voorzitter van de stuurgroep is prof. dr. Gerrit van der Wal, voormalig inspecteur-generaal gezondheidszorg. Zij beschrijven in het rapport Niet alles wat kan, hoeft (2015) de mechanismen die overbehandeling veroorzaken, met als gevolg een tekort aan aandacht voor de kwaliteit van leven en voor andere keuzes dan doorbehandelen. Ook benoemen zij maatregelen om deze mechanismen te doorbreken.
Lees meer »