Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Projecten › GZO

Geïntegreerde zorg voor ouderen (GZO)

GZO staat voor: geintegreerde zorg voor ouderen. Het doel is het gestructureerd in kaart brengen van de doelgroep (de kwetsbare ouderen met een complexe hulpvraag) die vervolgens gestructureerd begeleid worden met behulp van een samenhangend, proactief (en uiteindelijk preventief) multidisciplinair (geïntegreerd) vastgesteld zorg- en welzijnsplan afgestemd op individuele behoeften, aansluitend bij meervoudige problematiek. De verschillende disciplines (huisarts, geriater, wijkverpleegkundige, geriatrisch verpleegkundige, buurtcoach/welzijnsmedewerker etc.) werken daarbij gecoördineerd samen met de oudere en zijn of haar mantelzorgers.
 

De oudere zélf en zijn directe omgeving worden actief betrokken. De zorg, behandeling en begeleiding wordt gemonitord en gecoördineerd door een casemanager. De elementen casefinding, screening, EMDO, digitaal overleg en casemanagement zijn uitgewerkt in een werkmodel GZO.

Afstemming met het 2e lijn is van cruciaal belang voor geïntegreerde en samenhangende zorg; zorg- en begeleiding moet op de transfermomenten van en naar het ziekenhuis goed afgestemd worden en daar waar wenselijk voortgezet.
 
De veronderstelling is dat door proactieve geïntegreerde zorg in de eerste en tweede lijn de klanttevredenheid en de kwaliteit van zorg minimaal gelijk blijven tegen lagere kosten. De activiteiten van GZO zijn de start van een gezamenlijk pro actief beleid als voorbereiding op de toenemende vergrijzing, het langer-thuisblijven-wonen van de ouderen en daarmee de toename van de hiermee samenhangende complexe zorgvraag in onze werkregio.
 
Het project is inmiddels geëvalueerd en wordt verder uitgerold bij huisartsen in de West-Achterhoek.  
 
Voor vragen of meer informatie neem contact met ons op en lees meer in het onderstaande boekje GZO.
Download Boekje GZO
Terug