Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Informatie Kennisnetwerk › Jaarplan en jaarverslag

Jaarverslag 2020

Hier vindt u het jaarverslag van 2020. Klik op onderstaande link.
Download Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Hier vindt u het jaarverslag van 2019. Klik op onderstaande link.
Download Jaarverslag 2019

Tussentijdse evaluatie meerjarenbeleidsplan

Het Kennisnetwerk werkt volgens een meerjarenbeleidsplan (zie onderstaande kopjes). Daarin zijn de visie, beoogde doelen en resultaten van het Kennisnetwerk beschreven. Het plan loopt van 2018 tot 2020. In 2019 waren we dus ongeveer halverwege deze periode. Een mooi moment om te evalueren waar we staan, of we op de goede weg zijn en wat nog aandachtspunten zijn voor de rest van de periode. In de tweede helft van 2019 hebben we deze evaluatie uitgevoerd samen met de kerngroep van het Kennisnetwerk, in de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst en in het Managementberaad Transmurale Zorg. De basis voor de evaluatie vormde de Tussentijdse rapportage 2019 (zie onderstaande kopjes). Die rapportage bevat een overzicht van de activiteiten die in het Kennisnetwerk zijn uitgevoerd in 2018 en het eerste halfjaar van 2019. Klik op lees meer om de belangrijkste conclusies uit de evaluatie terug te lezen.
Lees meer »

Tussentijdse rapportage 2019

Hier vindt u de tussentijdse rapportage van het meerjarenbeleidsplan. Deze rapportage bevat een overzicht van de activiteiten die in het Kennisnetwerk zijn uitgevoerd in 2018 en het eerste halfjaar van 2019. Klik op het bestand hieronder om de tussentijdse evaluatie te lezen.
Download Tussentijdse rapportage 2019

Meerjarenbeleidsplan 2018-2020

Hier vindt u het meerjarenbeleidsplan 2018-2020 van het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek. Dankzij de inzet van onze samenwerkingspartners zijn we tot een uitgebreid plan gekomen. Klik op het bestand hieronder om het plan te lezen.
Download Meerjarenbebeleidsplan 2018-2020