Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Informatie Kennisnetwerk › Wat doet het kennisnetwerk?

Netwerkpartners

Hier vindt u een lijst van netwerkpartners met doorverwijzing naar de website van de netwerkpartner
Lees meer »

Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek

Het Kennisnetwerk signaleert vroegtijdig knel- en verbeterpunten in de zorg voor en welzijn van kwetsbare ouderen. Het helpt bij het ontwikkelen en het vinden van oplossingen voor deze knel- en verbeterpunten met behulp van de beschikbare kennis. Het Kennisnetwerk vindt het belangrijk om landelijk en regionaal beschikbare kennis te verspreiden binnen de regio. Door voorlichting en deskundigheidsbevordering van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast vindt het Kennisnetwerk het erg belangrijk om regionaal leren en afstemming te faciliteren. Door kennis te delen wordt in de samenwerking gebruik gemaakt van elkaars krachten!
Lees meer »

Visie en doelstelling

Visie 
Het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen wil bijdragen aan het verbeteren van zorg voor kwetsbare ouderen, zodat ouderen zo veel mogelijk zelfstandigheid, eigen regie en kwaliteit van leven behouden. Uitgangspunten zijn de visie op “Positieve Gezondheid” en de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek. Het Kennisnetwerk zet zich samen met de partners in voor integrale en aansluitende zorg.