Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Sociale kaart › Dagbesteding en logeren

Dagbehandeling

Dagbehandeling psychogeriatrie
Dagbehandeling is voor mensen die nog thuis wonen, maar die door hun geestelijke beperking overdag aangewezen zijn op deskundige begeleiding. Een aantal dagen per week worden er activiteiten georganiseerd die helpen om te gaan met de beperkingen. Oefeningen en behandelingen werken aan het herstel of behoud van zelfstandigheid. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Lees meer »

Dagverzorging

Wat is dagverzorging?
Dagverzorging is een voorziening voor ouderen die nog zelfstandig wonen. In groepsverband worden op gestructureerde wijze een aantal specifieke activiteiten aangeboden. Er kunnen verschillende redenen zijn om de dagverzorging te bezoeken:
 
  • het voorkomen van een sociaal isolement;
  • het bevorderen van het algemeen welzijn;
  • vermindering van de belasting van de mantelzorg; 
  • verminderde vitaliteit, zowel lichamelijk als geestelijk.
 
De dagverzorging kan net dat steuntje in de rug geven waardoor iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Verhuizing naar een verzorgingshuis is daardoor soms uit te stellen of te voorkomen.

Wanneer kunt u de dagverzorging bezoeken?
Om gebruik te kunnen maken van dagverzorging heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door uw gemeente. Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente. Afhankelijk van uw gemeente helpt een Wmo consulent, een medewerker van een sociaal team of een buurtcoach u verder en beoordeelt of u in aanmerking komt voor dagverzorging. 
Lees meer »

Vakantie en respijt

Thuis zorgen voor een dementerende partner is geen eenvoudige taak. Door de permanente zorg heeft de mantelzorger meestal onvoldoende gelegenheid om zelf tot rust te komen. Er zijn organisaties die vakanties voor dementerenden en mantelzorgers organiseren.
Lees meer »

Zorgboerderij

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken. Er wordt altijd gekeken naar iemands mogelijkheden; een zorgboerderij speelt in op wat iemand kan.
Lees meer »

Zorgbad Zonnewater

Wie ouderen vraagt wat ze vooral belangrijk vinden, krijgt drie dingen te horen: eigen regie, zo lang mogelijk voor jezelf zorgen en behoud van sociale contacten. Het Zonnewaterproject  rond de mantelzorger gaat uit van de gedachte dat het van belang is om samen met anderen zowel lichamelijk als geestelijk in beweging te blijven. Dat stelt zowel mantelzorger als oudere zelf langer in staat de zelfstandigheid te behouden en isolement te voorkomen. Het programma omvat een wekelijks beweegprogramma op diverse tijden. 
Lees meer »