Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Sociale kaart › Hulp thuis en mantelzorger

Breng je eigen netwerk in kaart

Wie spelen er een rol in het netwerk van ouderen? Met de vernieuwde tool 'Wie is wie' op wieiswie.beteroud.nl kan een oudere dit eenvoudig zelf in kaart brengen. Voor ouderen met een klein netwerk kan het handig zijn om overzicht te hebben van personen in hun omgeving die hen kunnen helpen. Ook voor de professionele hulpverlening is inzicht in het netwerk van de oudere bruikbaar.

Hulp vanuit de gemeenten

Vanuit de gemeenten wordt ook hulp beschikbaar gesteld. Iedere gemeente werkt op een andere manier, hieronder zijn de gemeenten van regio West-Achterhoek weergegeven. 
Lees meer »

Maatschappelijk werk

Bij de maatschappelijk werkers vindt u een luisterend oor en ook kunt u er terecht voor vragen op het gebied van: relaties, verwerking, gezondheid en begeleiding bij geld, wonen, werk, onderwijs en verslaving. U kunt er kosteloos en zonder verwijzing of indicatie terecht.
Lees meer »

Ondersteuning mantelzorg

Anders dan dikwijls gedacht wonen de meeste mensen met dementie thuis (70%). Zij hebben vaak hulp van familie of bekenden nodig. Op dit moment zijn er in Nederland 2,4 miljoen mantelzorgers, die meer dan acht uur per week voor iemand zorgen. Bij elke persoon met dementie zijn bijna 4 mantelzorgers betrokken. 80% van die mantelzorgers is overbelast of dreigt dit te worden. Het is daarom van groot belang dat mantelzorgers goed worden ondersteund en begeleid. Anders zullen veel meer mensen met dementie onnodig vroeg moeten worden opgenomen in een verpleeghuis.
Lees meer »

Thuiszorg en thuishulp

Wanneer u thuis zorg nodig heeft kunt u thuiszorg aanvragen zodat u zolang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De thuiszorg kan huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg, gespecialiseerde zorg en nachtzorg bieden. Voor deze zorg is een indicatie nodig. Deze indicatie kan worden aangevraagd bij het CIZ of Wmo-loket in uw gemeente. De thuiszorgorganisaties helpen u graag bij het aanvragen van deze indicatie.
Lees meer »

Vrijwilligersdiensten

De vrijwilligersorganisaties hebben tot doel de mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Gespecialiseerde vrijwilligers, kunnen in de thuissituatie een morgen, middag of avond de zorg overnemen zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Hiervoor is geen indicatie of verwijzing nodig.
Lees meer »

Welzijnsorganisaties

Welzijnsorganisaties bieden veel activiteiten en diensten voor veel verschillende mensen om het welzijn te bevorderen. Welzijnsorganisaties zetten zich in voor zelfstandig wonende ouderen en mantelzorgers. Hiervoor is geen indicatie of verwijzing nodig.
Lees meer »

Helpdesk Kwetsbare ouderen

Wat is de Helpdesk Kwetsbare Ouderen? 
De Helpdesk Kwetsbare Ouderen is een vraagbaak voor vragen over ouderenzorg. Via de Helpdesk Kwetsbare Ouderen kun je in contact komen met de Trajectbegeleiders dementie of het Ambulant Team Ouderengeneeskunde.

Helpdesk Kwetsbare Ouderen Tel: 085 4857580 
Lees meer »