Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Sociale kaart › Aanvragen van zorg

Zorgkompas

Zorgkompas is een nieuwe digitale wegwijzer in de zorg.
Voor meer informatie ga naar de website: zorgkompas

Aanvragen zorg

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke taak in de (langdurige) zorg voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. De zorg wordt betaalt door de zorgverzekeraars. De wijkverpleegkundige zit in het basispakket van de zorgverzekering. De zorg van de wijkverpleging valt niet onder het verplicht eigen risico, u betaalt hiervoor geen eigen bijdrage. De wijkverpleegkundige heeft veel vrijheid om te bepalen wie welke zorg nodig heeft. De verzorging en verpleging bestaat bijvoorbeeld uit hulp bij het innemen van medicijnen of douchen. Iemand krijgt verpleging of verzorging thuis als zijn of gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. Via de huisarts, een Wmo-loket of gezondheidscentrum kan contact worden gevraagd met een wijkverpleegkundige. Zij helpt bij het beoordelen wat nodig is aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige is overigens niet altijd de persoon die ook daadwerkelijk de zorg verleent.

Centrum Indicatiestelling Zorg

 Om zorg vanuit de Wlz te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U krijgt deze indicatie van het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg.
Lees meer »

Wmo

De Wmo is een wet die gemeenten verantwoordelijk maakt voor maatschappelijke ondersteuning. Hieronder vallen bijvoorbeeld:
 
  • sociaal cultureel werk 
  • maatschappelijke opvang ondersteuning van mantelzorgers 
  • vrijwilligers hulp in het dagelijks leven, zoals een aanpassing aan een woning of een rolstoel. 
Het doel van de Wmo is: "meedoen". Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom zorgen gemeenten voor voorzieningen voor iedereen. Soms lukt het mensen niet om mee te doen zonder extra hulp. Gelukkig zijn er veel mensen die vrijwillig hulp bieden. De gemeente gaat die mensen ondersteunen. En als er professionele hulp nodig is, kan de gemeente dit regelen. 
Lees meer »

Hulp bij persoonsgebonden budget

Mensen kunnen met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom thuis nodig hebben. Zo kunnen zij de zorg en hulpverleners kiezen die ze willen. Ze krijgen een geldbedrag waarvoor zij zelf zorg, hulp of begeleiding kunnen kopen.
Lees meer »

Zorgbemiddeling

Heeft u hulp nodig bij de keuze van een zorgaanbieder of komt u op een wachtlijst te staan en moet u nog een tijdje wachten tot u aan de beurt bent? Vraag dan om gratis zorgbemiddeling van het zorgkantoor.
Lees meer »

Regelhulp

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële regelingen. U kunt regelhulp gebruiken voor het vinden en aanvragen van voorzieningen die passen bij uw situatie. Klik hier om naar de website te gaan.