Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Sociale kaart › Hulp bij dementie

Wijkverpleegkundige of sociaalteam

Indien er sprake is van dementie kan de wijkverpleegkundige of het sociaalteam ingeschakeld worden voor ondersteuning en/of casemanagement. Het sociaalteam werkt vanuit de gemeente. Dit wordt in iedere gemeente anders genoemd en is anders ingericht. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.
De wijkverpleegkundigen zijn werkzaam bij de verschillende thuiszorgorganisaties in de regio. Klik hier voor meer informatie.  

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland zet zich al meer dan 25 jaar in voor mensen met dementie en wil bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten. Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patiëntenbelangenorganisatie. Dit betekent dat zij opkomt voor de belangen van mensen met dementie en als fondsenwerver geld inzamelen. Het geld dat Alzheimer Nederland ophaalt, besteedt ze aan het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging.
Lees meer »

Huisarts

Voor vragen en informatie kun U terecht bij uw eigen huisarts.
Zie voor een overzicht van alle huisartsen uit de regio: www.huisartsenpost-oudeijssel.nl
Lees meer »

Ondersteuningscentrum voor jong dementerenden

Bij dementie denken we bijna altijd aan ouderen. Maar dementie kan ook op jonge(re) leeftijd voorkomen, meestal tussen de 40 en 65 jaar. De verschijnselen, het verloop en tempo van achteruitgang kunnen echter verschillen.
Het informatie- en ondersteuningscentrum voor jong dementerenden ondersteunt jong dementerenden en direct betrokkenen.
Lees meer »

Slingeland Ziekenhuis: klinische geriatrie

Klinische geriatrie is een ziekenhuisspecialisme dat zich richt op ouderen, op mensen met één of meer van de volgende problemen die elkaar vaak onderling beïnvloeden: meerdere lichamelijke ziekten of klachten tegelijkertijd, beperkingen in het geheugen, handicaps, psychosociale problemen, gebruik van meerdere soms vele geneesmiddelen, maatschappelijke isolement. Een belangrijk kenmerk is dat de oudere daardoor zijn of haar zelfstandigheid verliest en (meer) hulp nodig heeft. De klinische geriatrie richt zich niet op één probleem maar op de gehele mens. Er is een verwijzing van huisarts of andere specialist nodig.
Lees meer »

Helpdesk Kwetsbare ouderen

Wat is de Helpdesk Kwetsbare Ouderen? 
De Helpdesk Kwetsbare Ouderen is een vraagbaak voor vragen over ouderenzorg. Via de Helpdesk Kwetsbare Ouderen kun je in contact komen met de Trajectbegeleiders dementie of het Ambulant Team Ouderengeneeskunde.

Helpdesk Kwetsbare Ouderen Tel: 085 4857580 
Lees meer »