Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Dementie - Kwetsbare Ouderen › Vallen

Vallen en Valpreventie

Vallen
Vallen komt vaak voor bij ouderen. Van zelfstandig wonende 65-plussers valt 30% tenminste 1x en 15% 2x of vaker per jaar. In zorgcentra valt zelfs 50% tenminste 1x per jaar. Ongeveer 10% van de valpartijen heeft ernstige gevolgen, zoals een gebroken heup (1-2%), andere botbreuken (3-5%) of letsel van spieren en hoofd (5%). Na een eerste val is de kans groter dat men nog eens valt en iets breekt (10% binnen 2 jaar).

Oorzaken en gevolgen
Vallen wordt soms beschouwd als onvermijdelijk gevolg van ouder worden. Maar het is heel belangrijk om na een val actief te zoeken naar oorzaken en risicofactoren. Een val komt meestal door meerdere factoren. Hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans om te vallen. Vooral verminderde spierkracht, evenwicht, mobiliteit en een eerdere val zijn goede voorspellers voor een nieuwe val. Omgevingsfactoren zijn in 40% de oorzaak. In ruim de helft komt vallen door ziekte, 'normale' veroudering, of een combinatie hiervan. Vallen leidt tot valangst en minder bewegen. En tot verlies van zelfstandigheid en isolatie. In Nederland overlijden 1700 ouderen per jaar aan de gevolgen van een val.

Adviezen
Beweeg voldoende. Dit is goed voor spierkracht, evenwicht en reactiesnelheid. Een half uur per dag wandelen, fietsen of zwemmen is al genoeg. Denk ook aan ochtendgymnastiek thuis, bijvoorbeeld met 'Nederland in beweging' op Nederland 1 om 9.15 uur (weekend: 8.45 uur). Voor deskundige begeleiding kunt u terecht bij Meer Bewegen Voor Ouderen.

Veilig bewegen
De cursus 'Vallen Verleden Tijd' heeft drie onderdelen. Een hindernisbaan voor nabootsen van valgevaarlijke situaties. Een sport- en speldeel om veilig te leren bewegen in een drukke omgeving. En valtraining, om veilig te leren vallen voor als u toch uit balans raakt. Een gespecialiseerde fysiotherapeut beoordeelt eerst of de cursus geschikt voor u is. De kosten worden, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, vergoed door de zorgverzekeraar. Mogelijkheden in de regio zijn: Medi-Fit, Doetinchem (0314-3624620; www.medi-fit-doetinchem.nl), Fysiotherapie Azora, Terborg (0315-338260, http://www.azora.nl/).

Hulpmiddelen
Door gewoontes te veranderen en hulpmiddelen te gebruiken worden veel huishoudelijke klusjes veiliger. Zet konsekwent uw bril op. Ook goede schoenen zijn belangrijk voor stabiel lopen en stevig staan. Als uw een rollater of stok nodig heeft, gebruik die dan ook altijd (ook 's nachts!). Bij de Sensire thuiszorgwinkel (0314-357419, http://www.sensire.nl/) zijn zorgartikelen en hulpmiddelen te leen, te huur en te koop.

Medicijnen en alcohol
Slaap- en kalmeringmiddelen, medicijnen tegen hoge bloeddruk, medicijnen tegen depressie en sommige sterke pijnstillers kunnen de kans op vallen vergroten. Drink geen alcohol als u medicijnen gebruikt die het reactievermogen beïnvloeden. Gebruik zo min en zo kort mogelijk kalmerende- of slaapmiddelen. Slaapmiddelen helpen maar een korte tijd. Bedenk dat op oudere leeftijd minder slaap nodig is en de slaap vaker wordt onderbroken. Overleg met uw huisarts over afbouwen van slaap- en kalmeringsmiddelen.

Onderzoek oorzaken
Vallen kan lichamelijke oorzaken hebben. Ogen, evenwicht, spierbeheersing, duizeligheid, medicijngebruik en andere factoren kunnen worden onderzocht. Sta ook eens stil bij uw gewoontes. Zijn deze wel veilig? Ren niet snel de trap af als de telefoon gaat. Doe het licht aan als u in het donker uit bed gaat. Zet uw bril op en laat elk jaar uw ogen meten door de opticien. Als u bent gevallen is voorkomen van een nieuwe val belangrijk. Bespreek dit met uw huisarts. Zo nodig kan de huisarts u verwijzen naar de Valkliniek van het Slingeland Ziekenhuis.

Veiligheid in en om huis
Iedereen wil een veilig huis. Kleine aanpassingen kunnen uw woning al een stuk veiliger te maken. Een ergotherapeut kan adves geven over hoe u uw huis zo veilig mogelijk kunt maken en hoe u alledaagse dingen zo veilig mogelijk kunt uitvoeren. Vergoeding van ergotherapie valt binnen de basisverzekering bij verwijzing door de huisarts (maximaal 10 uur per jaar).

Websites
http://www.veiligheid.nl/ (folder 'Val niet thuis')                                
http://www.medicijngebruik.nl/
https://www.ggdnog.nl/
http://www.slingeland.nl/ - medische informatie - geriatrie - de valkliniekTerug