Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Dementie - Kwetsbare Ouderen › Mantelzorg en dementie

Mantelzorg en dementie

Hoe slechter de hersenen van iemand met dementie werken, des te meer hulp hij nodig heeft. Die hulp komt vaak van mantelzorgers. Dat zijn meestal familieleden die de persoon met dementie ondersteunen bij dagelijkse dingen, zoals wassen en aankleden, eten, boodschappen doen en het huishouden. Ook regelen ze vaak de financiële zaken, geven ze emotionele ondersteuning en blijven ze bij iemand met dementie als die niet meer zelfstandig kan blijven wonen.
 
Het verzorgen van mensen met dementie kan jaren nodig zijn. Het heeft veel invloed op het leven van de persoon met dementie en van de mantelverzorgers. Geestelijke, lichamelijke en sociale overbelasting komt vaak voor bij mantelzorgers.

In deze tekst staan tips en adviezen voor mantelzorgers. 

Informatie over dementie
Probeer meer te leren over dementie. Als u weet waarom iemand met dementie doet wat hij doet, kunt u beter met hem omgaan. Ook kunt u beter aan anderen uitleggen wat er aan de hand is. Informatie over dementie is onder andere te vinden in de bibliotheek, de boekhandel en op internet.  
 
Eigen gezondheid
Zorgen voor iemand met dementie kan zwaar zijn. Daarom is het belangrijk dat u ook goed voor uzelf zorgt. Zorg voor voldoende rust en slaap. Eet gezond en beweeg voldoende. Voelt u zich gespannen en depressief? Praat er dan over met familie, vrienden of een arts.
 
Isolement en eenzaamheid
Verzorgers schamen zich vaak voor het gedrag van iemand met dementie. Ze praten er daarom liever niet met anderen over. Mensen die de persoon met dementie alleen op een goed moment zien, geloven mantelzorgers soms ook niet. Als u contact met anderen mijdt, kunnen u en de persoon met dementie zich steeds eenzamer gaan voelen. Voorkom dat door tijd voor uzelf vrij te maken en uw hart te luchten bij familie, vrienden en lotgenoten. Bezoek bijvoorbeeld eens een Alzheimercafé of overleg over mogelijke hulp met uw huisarts of een trajectbegeleider dementie.
 
Anderen betrekken bij de zorg
De zorg voor iemand met dementie is bijna nooit voor langere tijd door één persoon op te brengen. Aanvaard daarom eventuele financiële hulp en besteed taken uit. Laat de thuiszorg bijvoorbeeld helpen bij huishoudelijke taken of lichamelijke verzorging. Betrek vanaf het begin mensen om u heen (andere familieleden, buren en vrienden) bij de zorg. Iemand met dementie went in de beginfase beter aan hulp van anderen. Als de dementie ernstiger is, is het voor anderen ook moeilijker om bij te springen.
 
Tijd voor uzelf
Probeer zeker eens per week vrienden te bezoeken of iets leuks te doen zonder dat de persoon met dementie daarbij is. Neem af en toe een paar dagen achter elkaar vrij. Vraag familieleden, vrienden of mensen van de vrijwilligerscentrale om af en toe de zorg voor de dementerende over te nemen. Breng de persoon met dementie eventueel een paar dagdelen naar de dagopvang. Als u langere tijd rust nodig hebt, regel dan een tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Voel u niet schuldig als u af en toe tijd neemt voor uzelf. U hebt dat nodig om de zorg vol te kunnen houden.
 
Emoties
Iemand met dementie reageert vaak anders dan u van hem gewend bent. Dat is vaak moeilijk te begrijpen en te accepteren. U kunt ongeduldig en boos zijn, omdat niet alles meer zo soepel verloopt als vroeger. Ook kunt u onmacht, verdriet, onzekerheid en angst voelen en geen uitweg meer zien. Deze gevoelens zijn normaal. Sta uzelf deze gevoelens toe en probeer ze met iemand te delen. Dat lucht op.
 
Schuldgevoelens
Mensen die zorgen voor iemand met dementie hebben vaak last van schuldgevoelens. Ze voelen zich bijvoorbeeld schuldig als ze: zich bang en machteloos voelen omdat:
 
  • de relatie met de persoon met dementie verandert van gelijkwaardig naar verzorgend. 
  • een fout maken bij de verzorging. 
  •  hun irritatie of boosheid niet kunnen verbergen. 
  •  hulp van anderen moeten aannemen. 
  •  tijd voor zichzelf vrijmaken of de dementerende laten opnemen in een verpleeghuis. 
  • als ze opgelucht zijn als de persoon met dementie overlijdt. 
 
Voel u hierover niet schuldig. Dat levert alleen maar extra spanningen op. Laat u bij het nemen van beslissingen ook niet leiden door schuldgevoelens. Probeer altijd een balans te vinden tussen wat goed is voor de persoon met dementie en wat goed is voor u.
 
Verlies/rouwen
Afscheid nemen van iemand met dementie begint vaak al terwijl hij lichamelijk nog gezond en mobiel is. Op persoonlijk vlak kan hij dan al onherkenbaar zijn veranderd door de ziekte. Zo’n verandering kan aanvoelen als een verlies. In tegenstelling tot het rouwen om iemand die overleden is, duurt deze manier van afscheid nemen vaak lang. Niet iedereen heeft begrip voor deze gevoelens van rouw. Probeer er toch over te praten met naasten of lotgenoten.
 
Verhuizen naar een verpleeghuis
Besluiten om iemand met dementie op te laten nemen in een verpleeghuis is niet makkelijk. De persoon met dementie wil meestal graag thuisblijven. Als naaste voelt u zich misschien schuldig omdat u hem niet meer kunt verzorgen. Dat is niet nodig. Probeer troost te putten uit de wetenschap dat uw naaste goed wordt verzorgd.Terug