Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Dementie - Kwetsbare Ouderen › Tips

Telefoonnummers van de 8 grootste verzekeraars voor vragen over dementie

Telefoonnummers van de afdelingen zorgbemiddeling/zorgadvies van de 8 grootste zorgverzekeraars, voor uw vragen over casemanagement dementie. Zie onderstaand document.
Download telefoonnumemers

Autorijden en dementie

Iemand met de diagnose dementie is in principe onbevoegd om auto te rijden. Er is echter een uitzondering voor mensen die 'zeer lichte' of 'lichte' dementie hebben. Een voorwaarde is dat zij een rijtest bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) goed doorstaan. Mensen met een matige of ernstige vorm van dementie zijn altijd onbevoegd om een motorvoertuig te besturen.
Lees meer »

Kijk eens door de ogen van iemand met dementie

Het is een verhaal dat dementietrainer Jos Cuijten nooit zal vergeten. Het gebeurt als ze net binnen is op de gesloten afdeling van het verpleeghuis. Bij de dementerenden. Na een paar minuten komt er een vrouw op haar af. Ze is bezweet. Ze hijgt. Ineens pakt ze Cuijten vast. 'Ga hier weg', zegt ze. 'Snel.' Cuijten kijkt haar aan.
Onderstaande documenten is één krantenartikel met een beschrijving over een training die hij geeft aan verpleegkundigen.  
Downloads Artikel deel 1
 Artikel deel 2

10 tips voor een keukentafel gesprek van Alzheimer Nederland

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Dan is het aanvragen van een zogeheten keukentafelgesprek met uw gemeente de eerste stap. Dementie vraagt specifieke aandacht. Ook bij het gesprek met uw gemeente. Alzheimer Nederland heeft 10 tips voor u op een rijtje gezet, zodat u goed voorbereid bent. Klik op onderstaande flyer. 
Download Flyer 10 tips keukentafel gesprek

Onbegrepengedrag bij dementie

Onbegrepen gedrag bij dementie is gedrag van iemand met dementie waarmee hijzelf of zijn omgeving moeilijk kan omgaan. Dit komt veel voor bij mensen met dementie. Dit gedrag levert veel stress op en is vaak de reden dat iemand met dementie in een verpleeghuis terecht komt. Ook daar komt onbegrepen gedrag veel voor.
Lees meer »

Zorg rondom Dementie

Met welke zorgaanbieders krijg ik te maken?
Lees meer »

Praktische handleiding bij Dementie

De Praktische Handleiding Dementie van Pieter de Boer, gebouwd op zijn jarenlange intensieve ervaring als mantelzorger voor zijn vrouw, is een monumentale steunpilaar in de moderne dementiezorg. De jaren dat zijn vrouw reeds aan de ziekte van Alzheimer heeft geleden, hebben keer op keer nieuwe uitdagingen in de thuissituatie opgeleverd. De heer de Boer is een voorbeeld van hoe warme zorg, liefde en vindingrijkheid juist dan kan leiden tot het oplossen of verbeteren van moeilijke situaties of problematisch gedrag, terwijl de professionele gezondheidszorg met lege handen staat. De adviezen zijn niet wetenschappelijk bewezen. Zie voor meer informatie de onderstaande handleiding.
Download Praktische handleiding bij Dementie

Activiteiten voor mensen met dementie

Voor iemand met dementie wordt het steeds moeilijker om activiteiten te beginnen, er aan deel te nemen en deze af te maken. Door samen activiteiten uit te zoeken, die passen bij wat hij kan en wil doen, helpt u zijn leven meer kleur te geven.
Lees meer »

Opvallende beweegtips

Bewegen is gezond voor lichaam en geest. Omdat niet iedereen in de gelegenheid is om elke dag te wandelen of te fietsen, delen we hier een paar opvallende beweegtips van Erik Scherder.
Lees meer »

Tips bij dementie en vermissing

Bij vermissing van mensen met geheugenstoornissen of dementie ontstaat vaak paniek bij familieleden, mantelzorgers en andere betrokkenen. Dit veroorzaakt vertraging terwijl snel handelen nodig is. Daarom hebben de Politieregio Noord- en Oost-Gelderland en het Dementienetwerk West Achterhoek een overzicht gemaakt van voorzorgsmaatregelen en van hoe bij vermissing het best kan worden gehandeld.
Na de melding bepaalt de Politie welke communicatiemiddelen (Burgernet, Twitter, Landelijk bureau vermiste personen) worden ingezet. Meestal wordt eerst zo lokaal mogelijk gezocht. Als de vermiste persoon mobiel is (auto, openbaar vervoer) wordt de vraag direct meer regionaal uitgezet.
Lees verder.......
Download Voorzorgsmaatregelen