Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Dementie - Kwetsbare Ouderen › Tips › Zorg rondom Dementie

Zorg rondom Dementie

Met welke zorgaanbieders krijg ik te maken?

Huisarts
Uw huisarts beoordeelt uw klachten en verwijst u door naar de specialist als hij of zij vermoedt dat het om dementie gaat.

Neuroloog, Specialist Ouderengeneeskunde of Geriater
De behandelaar controleert welke vorm van dementie u hebt, en bepaalt ook uw behandeling en eventuele medicatie.

Casemanager of trajectbegeleider dementie
Als u (beginnende) dementie hebt komt er veel op u af. Een casemanager of trajectbegeleider dementie helpt u bij het verwerken van emoties en leert u hoe u met de problemen als gevolg van dementie kunt omgaan.

Fysiotherapeut
Fysiotherapie is belangrijk, want met de oefeningen traint u voor het behoud van uw kracht, mobiliteit en conditie. Psycholoog, maatschappelijk werkende of POH GGZ Een psycholoog, praktijkondersteuner van de huisarts of een maatschappelijk werkende kan u via gesprekken ondersteunen bij psychische problemen die samenhangen met de dementie of de zorg voor een dementerende naaste.

Wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige kan helpen bij de lichamelijke zorg die samenhangt met dementie. Of een naaste leren om de dementerende te begeleiden of te verzorgen.

Van wie kan ik ondersteuning krijgen?
 
Ondersteuning thuis
Ondersteuning in de eerste fase van de dementie gebeurt zoveel mogelijk thuis, door de huisarts, praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige. Zodra de dementie vordert en er meer zorg nodig is, zal de casemanager erbij betrokken worden. Hij of zij begeleidt u en uw familie. Zo kunt u langer thuis blijven wonen. De wijkverpleegkundige kan helpen bij de lichamelijke verzorging.

Van een casemanager of trajectbegeleider dementie
Als u dementie hebt, kunt u een casemanager inschakelen. Vraag hiernaar bij uw huisarts, neuroloog of geriater. De thuiszorgorganisatie in uw regio en uw gemeente zijn meestal ook op de hoogte van de mogelijkheden. Een casemanager ondersteunt en begeleidt u waar nodig en is uw aanspreekpunt, dat van uw mantelzorger(s) en uw zorgaanbieders. Hij of zij zorgt voor de coördinatie en afstemming van de zorg die u nodig hebt. Soms biedt de casemanager ook professionele begeleiding aan uw mantelzorger. De kosten van de casemanager worden vergoed vanuit uw basisverzekering.

Van een mantelconsulent
Als een naaste voor u zorgt, kan een mantelzorgconsulent hem of haar helpen met allerlei regeltaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën. Zo heeft uw naaste meer tijd om voor u te zorgen. Met een aanvullende verzekering krijgt u een vergoeding voor mantelzorg, waaronder voor de mantelzorgconsulent.

Vanuit de overheid
Soms kunt u maatschappelijke ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ en/of Wmo. U kunt hiervoor zelf een aanvraag indienen of bespreek de mogelijkheden met uw huisarts, gemeente of onze zorgadviseurs.
Terug