Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Dementie - Kwetsbare Ouderen › Jong en dementie

Jonge mensen met dementie

Bij dementie denken we bijna altijd aan ouderen. Wanneer iemand op jongere leeftijd gedragsveranderingen vertoont, denken we vaak eerst aan andere oorzaken. Maar dementie kan ook op jonge(re) leeftijd voorkomen, waarbij het meestal begint tussen de 40 en 65 jaar. De verschijnselen, het verloop en tempo van achteruitgang kunnen echter verschillen. Vermindering van de woordenschat, problemen met het vinden van woorden, stoornissen in handelen, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsverandering, het zijn allemaal verschijnselen die kunnen voorkomen bij een jonge mensen met dementie. 

Voor meer informatie over jong dementerende in de regio zie de website van Sensire.


 en voor andere landelijke website zie:
 www.kenniscentrumdementieopjongeleeftijd.nl
www.ftdlotgenoten.nl
http://www.ftdexpertgroep.nl Terug