Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Dementie - Kwetsbare Ouderen › Helpdesk Kwetsbare Ouderen

Helpdesk Kwetsbare ouderen

Wat is de Helpdesk Kwetsbare Ouderen? 
De Helpdesk Kwetsbare Ouderen is een vraagbaak voor vragen over ouderenzorg. Via de Helpdesk Kwetsbare Ouderen kun je in contact komen met de Trajectbegeleiders dementie of het Ambulant Team Ouderengeneeskunde.

Helpdesk Kwetsbare Ouderen Tel: 085 4857580 

Trajectbegeleiding
De trajectbegleiders kunnen gevraagd worden door o.a. hulpverleners, die direct een deskundig advies krijgen en zo nodig gecoacht worden in de begeleiding voor mensen met dementie. Maar iedereen met vragen over vergeetachtigheid of dementie kan contact opnemen met de Trajectbegeleiding. Men kan er terecht voor een luisterend oor, voor ondersteuning en voor informatie over hulp. De vrager krijgt snel voorlichting en adviezen. Zo nodig vindt direct zorgbemiddeling plaats.
Email: trajectbegeleiding@helpdeskkwetsbareouderen.nl

Ambulant team ouderengeneeskunde
De huisarts kan het ATO inschakelen via verschillende modules.
Module 1: Eenmalige (telefonische) consultatie
De huisarts kan zowel tijdens kantoortijden als tijdens ANW-uren telefonisch of persoonlijk overleg plegen met de specialist ouderengeneeskunde van het ATO. Dit kan op de huisartsenpraktijk, maar ook telefonisch. Afhankelijk van de vraag kan de specialist ouderengeneeskunde de huisarts doorverwijzen naar een andere professional. De huisarts heeft de gelegenheid om zijn eigen gedachtes te toetsen of te spiegelen en kan gebruik maken van de expertise van deze professional. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de volledige behandeling.

Module 2: meekijkconsult
De huisarts en de specialist ouderengeneeskunde zien de patiënt gezamenlijk tijdens een consult of huisbezoek. Afhankelijk van de bevindingen stelt de specialist een diagnose en geeft advies aan de huisarts. Dat kan gaan om uiteenlopende zaken, zoals cognitie en gedrag, vallen immobiliteit, decubitus en wondzorg. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor het advies, rapporteert dit in het digitaal dossier en koppelt het mondeling terug aan de huisarts. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de volledige behandeling.

Module 3: Deelname EMDO
De huisartsenpraktijk doet actief aan casefinding van kwetsbare ouderen. De meest kwetsbare ouderen worden multidimensioneel geanalyseerd (SAMPC). De specialist ouderengeneeskunde neemt deel aan het periodieke Eerstelijns Multi Disciplinair Overleg (EMDO). Tijdens dit overleg maken deelnemers een zorgbehandelplan en wijzen een casemanager aan. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de adviezen tijdens het EMDO en rapporteert de adviezen in het digitaal dossier. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de volledige behandeling.

Module 4: Geriatrisch assessment met kortdurende medebehandeling (Zonder ANW-bereikbaarheid)
Er vindt onderzoek plaats naar voeding, looppatroon, valrisico, cognitie, stemming, gedrag, zorgbehoefte, continentie, sociaal netwerk en participatie in de samenleving. Tevens is er een medicatiebeoordeling. Op grond van de multidimensionale analyse wordt een zorgbehandelplan opgesteld, dat wordt besproken met patiënt of vertegenwoordiger en met de betrokken wijkverpleegkundige en huisarts. Wanneer het nodig is worden para- en perimedici uit de eerste lijn ingezet. Desgewenst worden andere professionals uit het ATO ingeschakeld voor nadere diagnostiek of advisering. Het zorgbehandelplan wordt na een afgesproken termijn multidisciplinair geëvalueerd en bijgesteld. Met de patiënt en vertegenwoordiger worden afspraken gemaakt rondom advance care-planning.

Module 5: Langdurige medebehandeling met ANW-bereikbaarheid
Aan module 5 gaat altijd module 4 vooraf. In geval van zorgzwaartepakket 5 of hoger, of en equivalente hoog complexe zorgvraag, kunnen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde beslissen om medebehandeling te starten. Met de patiënt en vertegenwoordiger worden afspraken gemaakt rondom advance care-planning. De huisarts en de specialist ouderengeneeskunde hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid over de behandeling van de patiënt, die duidelijk is vastgelegd in de zorgbehandelplan. Minimaal twee per jaar evalueert het multidisciplinair team het zorgbehandelplan en stel waar nodig bij. 
 Terug