Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Mantelzorgers › Training

Training voluit leven

Zorgen voor uw naaste kan gevoelens van onmacht, spanning, verdriet, angs en onzekerheid geven. Het komt voor dat gevoelens weggedrukt en ontkend worden of u op een andere manier belemmeren in uw functioneren. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat zo'n houding ons psychisch leed juist kan versterken en ons steeds minder flexibel maakt. Dez training kan u helpen om op een andere manier met gevoelens om te gaan en meer ruimte voor u zelf te creëren, waardoor uw taak minder zwaar wordt. De training Voluit leven is gebaseerd op de Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Lees meer »

Training de Zorg de baas

Mantelzorg overkomt je, daar kies je niet voor. Dat betekent niet dat u elke situatie maar over u heen moet laten komen. In deze traning leert u bewust kijken naar uw omstandigheden en uw mogelijkheden om de zorg vol te houden. Ook is er ruimte voor uitwisseling met andere mantelzorgers. Na het volgen van deze training ben u beter in staat de - vaak zware - zorgtaak aan te kunnen en vol te houden.
Lees meer »

Training omgaan met mensen met dementie

De training is bedoeld voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van mensen met dementie. Dementie is een ziekte met grote gevolgen, niet alleen voor hen die de ziekte treft, maar ook voor de mensen in de directe omgeving. Zij zien iemand die hen na staat vaak op een onbegrijpelijke manier veranderen en steeds afhankelijker worden.
Lees meer »