Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Mantelzorgers › Werk en mantelzorger

Werken en mantelzorger

Leidinggevenden en collega's zijn tot meer oplossingen bereid dan de werkende mantelzorger denkt. Ook collegialiteit wordt onderschat. 40% van de mantelzorgers denkt dat collega's werk niet kunnen of willen overnemen terwijl 90% van de collega's zegt dit wel te kunnen en te willen. Slechts 20% van de mantelzorgers denkt dat de leidinggevende mee wil denken over oplossingen, terwijl ruim 95% van de leidinggevenden bereid is tot een gesprek. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Werk&Mantelzorg onder 15.500 medewerkers.

Veel partijen hebben belang bij het goed functioneren van de groep werkende mantelzorgers. De website werken en mantelzorg helpt graag met informatie, tips en tools om vanuit hun rol en positie bij te dragen aan een mantelzorgvriendelijk werkklimaat.

Kijk voor meer informatie op de website: www.werkenmantelzorg.nl Terug