Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Mantelzorgers › Wat is mantelzorg

Mantelzorg

Wat is mantelzorg
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieke, gehandicapte en hulpbehoevende mensen door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de al bestaande persoonlijke band tussen mantelzorger en naaste. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald is. U bent mantelzorger als u meer dan acht uur per week en langdurig (langer dan drie maanden) en intensief (niet beroepsmatig) voor iemand zorgt. Mantelzorger wordt je vaak ongevraagd, onbedoeld en soms zelfs onbewust.

Vraag en aanbod mantelzorg
Mantelzorg wordt verleend door en voor mensen in alle leeftijds- en sociaal economische klassen. De vergrijzing is van invloed op vraag naar en aanbod aan mantelzorg. Met het stijgen van de leeftijd neemt de behoefte aan zorg toe. Anderzijds neemt bij een stijgende leeftijd de draagkracht om te kunnen zorgen af. Draagkracht neemt ook af door gezondheidsproblemen, als mensen alleenstaand zijn, of een klein netwerk of lager inkomen hebben.

Hoeveel mantelzorgers zijn er
In Nederland zorgen 2,6-3,7 miljoen mensen voor iemand anders. Zo'n 750.000 mantelzorgers doen dat meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden. De meeste mantelzorgers vinden dat vanzelfsprekend. Toch ervaren ze wel problemen. Bijvoorbeeld bij het combineren met werk, het tijdelijk overdragen van zorg (vakantie!) en het maken van extra kosten. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers informatie krijgt over ziektebeelden, hulpmiddelen, regelingen (zorgverlof, vergoeding, respijtzorg) en ondersteuning.

Gevolgen van mantelzorg
Mantelzorg geven kan een slechte invloed hebben op gezondheid en kwaliteit van leven. Dit wordt ook bepaald door de soort en ernst van problemen van degene die men helpt en door de kwaliteit van de (vroegere) relatie. Aan de andere kant geeft mantelzorg ook voldoening en is het niet altijd belastend. Mantelzorg wordt dus op uiteenlopende manieren ervaren: als vanzelfsprekendheid, een morele plicht, een zware belasting of een mooie taak.
Mantelzorgondersteuning
VIT-Hulp bij mantelzorg maakt zich sterk voor de ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Daarbij gaat zij uit van de eigen kracht, de kennis en de vaardigheden en de mogelijkheden van de mantelzorger en de zorgvrijwilliger. VIT benadert hen met kundigheid, tijd en aandacht, waarbij waardering en respect voor de eigen leefwereld vanzelfsprekende uitgangspunten vormen. Zie meer informatie, klik hier. 
Dag van de mantelzorg
Elk jaar is op 10 november de Dag van de Mantelzorg. In het hele land worden dan activiteiten georganiseerd om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. 
 
Terug