Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home

Welkom

De partners in het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen willen samen bijdragen aan het verbeteren van zorg voor kwetsbare ouderen, zodat ouderen zo veel mogelijk zelfstandigheid, eigen regie en kwaliteit van leven behouden. Uitgangspunten zijn de visie op “Positieve Gezondheid” en de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek. De partners zetten zich in voor integrale en aansluitende zorg. 

Het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek is per 2021 samengevoegd met het Netwerk Dementie Oost Achterhoek en Platform Kwetsbare Ouderen Oost Achterhoek tot het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. We werken aan een nieuwe website en andere communicatiemiddelen.