Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Inspiratiebijeenkomst daginvulling bij dementie

Waarom een inspiratiebijeenkomst over daginvulling bij dementie?

In de regio zijn er diverse signalen dat het een uitdaging is om passende invulling van de dag te houden voor mensen met dementie. Het gaat dan om alles wat mensen helpt om een leuke dag te hebben als dit als gevolg van dementie steeds meer een zoektocht wordt, en de gewone dingen en de gewone deelname aan het sociale leven moeilijker worden. Voorbeelden van vraagstukken die leven in de regio zijn: Hoe weet je als inwoner en als professional welke mogelijkheden er zijn? Hoe kunnen we de bestaande clubs en verenigingen zoveel mogelijk benutten? Hoe kunnen mensen met dementie, die zich liever wat terugtrekken, gemotiveerd worden om deel te nemen? Hoe kunnen we aanbod blijven vernieuwen, zodat voor iedereen iets passends te vinden is? Hoe kunnen we wachttijden (rondom indicatie of bij gebrek aan plaatsen) zoveel mogelijk beperken?

Doel bijeenkomst

Met mensen die er mee te maken hebben in gesprek gaan over vraagstukken in de regio, elkaar inspireren en gezamenlijk afspraken maken om te werken aan verbeteringen. De bijeenkomst start vanuit de ervaringen van een of twee personen met dementie en hun mantelzorger.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

- Activiteitenbegeleiders en (uitvoerend) management van dagvoorzieningen;
- Professionals die mensen met dementie toeleiden naar passende daginvulling: trajectbegeleiders, wijkverpleegkundigen, medewerkers van geheugenpoli?s, medewerkers van sociaal teams/gemeentes; - Vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties
- Inkopers en beleidsmedewerkers vanuit gemeenten;
- Vrijwilligers van Alzheimer Nederland.

Datum: Dinsdag 24 maart 2020
Tijd: 17:00 ? 19:00 uur (inloop vanaf 16:30 uur)
Plaats: Locatie wordt nog bekendgemaakt

Reserveer de datum alvast in uw agenda! De organisatie van de bijeenkomst is in handen van de werkgroep Dementie en Welzijn van het Netwerk Dementie Oost Achterhoek en Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek.


Startdatum Starttijd Einddatum Eindtijd