Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Wanneer: Dinsdag 24 maart 2020 van 16:00 tot 18:00 uur (inloop vanaf 15:30 uur)
Waar: Gemeentehuis Gemeente Montferland, Bergvredestraat 10 6942 GK Didam
Voor wie: Professionals werkzaam bij de gemeente Montferland en organisaties uit het sociaal en medisch domein in de gemeente Montferland.
Onderwerp: Armoede & schulden
Programma:

15.30 uur-16:00 uur: inloop
16:00 uur: Welkom
16.05 uur-17.00 uur: Michael Kapteijn - De invloed van (intergenerationele) armoede op een herstelproces Michael Kaptein is werkzaam als ervaringsdeskundige binnen de forensische psychiatrie van GGZ Friesland. Daarnaast is hij een kind van intergenerationele armoede. Door zijn persoonlijke herstelproces, maar ook zeker door zijn werk in een forensisch FACT-team weet hij zeer goed wat voor invloed het ervaren van armoede en schuldenproblematiek heeft op een mens, en daarmee ook op het functioneren in de maatschappij. Michael stelt dat het aanpakken van schuldenproblematiek en vooral de bijbehorende stress niet heel hoog staat op de prioriteitenlijst van de gemiddelde hulpverlener, terwijl het ervaren van deze problematiek grote invloed heeft op alle levensgebieden. Door middel van een dialoogvorm wordt u verhalenderwijs meegenomen door zijn leven waarbij het belang van het aanpakken van deze problematiek centraal staat.
17:00 uur-18:00 uur: Netwerkborrel met informatiemarkt

Aanmelden: Ja, graag tot en met 19 maart 2020 bij Han Muurmans (H.Muurmans@montferland.info)
Startdatum Starttijd Einddatum Eindtijd