Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


De mens zien... symposium over dementie

De mens zien? is een symposium voor professionals die in de Liemers werken met mensen met dementie en hun naasten. Het symposium wordt georganiseerd door Keten Dementie de Liemers.

Mensen met dementie leven meestal lang met hun ziekte. De gewone dingen in het leven vragen steeds meer aanpassingen van hen en hun naasten. Die impact op het sociale leven en het persoonlijke welzijn krijgen steeds meer aandacht. Wat is de behoefte van mensen met dementie en hun naaste? Hoe kan ik als professional daaraan tegemoet komen? Hoe krijgen we dit met alle partners in het sociale domein voor elkaar? Het draait om persoonlijk contact, de mens zien?

Maandagmiddag 25 november zijn er inleidingen over de actuele ontwikkelingen rond dementiezorg en de Sociale Benadering Dementie van de TAO of Care van Anne Mei The. Er zijn twee rondes met workshops over de Sociale Benadering Dementie van TAO of Care, samenwerken in een lokaal netwerk en de begeleiding van mensen met dementie thuis en bij beschermd wonen. En er is ruimte om elkaar als professionals op te zoeken en te ontmoeten.

In de bijlagen vind je meer informatie. Accreditatie voor verpleegkundigen en verzorgenden wordt aangevraagd. De kosten zijn voor iedereen 30,00 euro, te voldoen via een factuur die na inschrijving wordt toegestuurd. Opgeven voor het symposium en de workshops kan met deze link https://www.formdesk.com/sensiresdc/MenOketendementieziedemens

Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 in Duiven
Tijd: 12.00 tot 17.30 uur
Startdatum Starttijd Einddatum Eindtijd