Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Mantelzorgcafé Didam

Voor mantelzorgers, de naaste voor wie men zorgt en ex-mantelzorgers start vanaf maandag 5 februari 2018 het Mantelzorgcaf. et is een vrije inloop, aanmelden vooraf is niet nodig. Mantelzorgcaf Iedereen die de zorg voor een zieke of gehandicapte in de naaste omgeving heeft, bijvoorbeeld een familielid, is een mantelzorger. Voor deze mantelzorgers, de naaste voor wie men zorgt n voor ex- mantelzorgers start vanaf februari in Montferland het Mantelzorgcaf.

Iedere eerste maandag van de maand in het Albertusgebouw in Didam en iedere tweede donderdag van de maand in het Barghse Huus in ?s-Heerenberg van 14.00 - 16.00 uur.

Uniek
Wat deze algemene voorziening uniek maakt is dat er naast een sociaal werker van Welcom ook een verzorgende (geen verpleegkundige) aanwezig is aan wie de mantelzorger in overleg tijdelijk enkele zorgtaken kan overgeven. Zodat de mantelzorger zelf even een boodschap kan doen of naar de markt kan gaan. Maar ook kan de mantelzorger zelf komen om andere mantelzorgers te ontmoeten, nieuwe contacten te leggen, ervaringen uit te wisselen of om gewoon een praatje te maken.

Behoefte aan ontmoeting
Mantelzorg begint meestal geleidelijk aan. Maar op den duur worden mantelzorgers vaak zo in beslag genomen door de zorg voor een ander, dat hun eigen gezondheid er onder lijdt en zijzelf in een isolement terechtkomen. Het Steunpunt Mantelzorg biedt informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeente Montferland. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten, mantelzorgsalonnen en cursussen voor mantelzorgers. Vanuit de mantelzorgers en ex-mantelzorgers is de vraag naar boven gekomen om te voorzien in een openbare plek waar zowel de (ex-) mantelzorger zelf, als ook de zorgvrager terecht kan. Welcom heeft deze vraag samen met mantelzorgers opgepakt en zo is het mantelzorgcaf ontstaan.
Startdatum Starttijd Einddatum Eindtijd