Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Nieuws › Nieuws

Afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland zoekt vrijwilligers

Maatschappelijk betrokken. Meebouwen aan een maatschappij waarin dementie een plek heeft en er aandacht is voor mensen met dementie en hun naasten. Het zijn doelstellingen van Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Gelderland. Zij zoekt vrijwilligers om de werkgroepen die zich op verschillende activiteiten inzetten, te versterken.
Dementie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Iedereen heeft ermee te maken. Misschien omdat een naaste Alzheimer heeft, of omdat de mevrouw in de rij bij de kassa moeite heeft met afrekenen, omdat zij het geld niet meer begrijpt.
Lees meer »

Scholing passende zorg wijkverpleegkundigen en POH’s

Praten over het levenseinde is niet eenvoudig en een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen is cruciaal om passende zorg in de laatste levensfase te realiseren. Voor zowel patiënten als professionals kan het een lastig onderwerp zijn. Soms leven er vragen waardoor dit onderwerp misschien wel uit de weg gegaan wordt: ”Is het wel mijn taak om dit bespreekbaar te maken, wil de patiënt dit wel, kan ik dit wel, hoe begin ik hierover en wat bespreek ik dan precies, heb ik wel tijd om hierover in gesprek te gaan?”.
Lees meer »

Regionaal Transmurale Afspraak ‘Passende zorg in de laatste levensfase’

Op 27 november jl. heeft de stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase de definitieve klap gegeven op de RTA (Regionaal Transmurale Afspraak) Passende zorg in de laatste levensfase. De RTA beschrijft de rol van huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten (VS), (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners huisartsen (POH) op het gebied van spreken over zorg in de laatste levensfase. Wat zijn de highlights?:
- Gesprekken over de laatste levensfase moeten eerder en vaker worden gevoerd;
- De huisarts of specialist ouderengeneeskunde heeft een regierol, samen met de patiënt.
Verpleegkundig specialisten, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en POH’s hebben een belangrijke rol m.b.t. het signaleren van kwetsbaarheid en het vroegtijdig voeren van gesprekken over wensen en behoeften in relatie tot passende zorg.
Lees meer »

Workshop ontspoorde mantelzorg

Aanleiding
Het langer thuis blijven wonen betekent in veel gevallen meer en langere zorg en ondersteuning door mantelzorgers. Daarmee neemt het risico op ontsporing toe.
Aandacht en zorg voor mantelzorgers door allen die professioneel of vrijwillig betrokken zijn, kan ontsporing helpen voorkomen of tijdig stoppen.

Doelgroep
De workshop biedt de professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn kennis over ontspoorde zorg, en leert hen signalen te herkennen en vervolgstappen te ondernemen.

Lees meer »

Onderzoek, dementiezorg en een dementievriendelijk Nederland

Met het Deltaplan Dementie brengen we een beweging op gang om een betere toekomst te realiseren voor mensen met dementie en hun naasten. En ook een beetje voor onszelf’, aldus Marco Blom, directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Maar wat is de stip op de horizon? En waar staan we nu? Deze vragen staan centraal in de lezingen, de informatiemarkt en de 33 interactieve workshops, verzorgd door de leden van het Deltaplan Dementie.
Lees meer »

Veilig thuiswonen en dementie

In de Achterhoek stijgt het aantal ouderen verhoudingsgewijs meer dan in de rest van Nederland, dat geldt ook voor het aantal mensen met dementie. Het is van belang dat zorg en welzijn rondom de kwetsbare ouderen goed georganiseerd zijn. Maar bovenal dat mensen zo lang mogelijk hun leven kunnen voortzetten en van betekenis blijven voor zichzelf en anderen. Om dit te bespreken is er een bijeenkomst geweest. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er een sheet met informatie gemaakt. Op deze sheet is alle informatie samengevat.
Download Sheet

Thema avond belevingsgerichte zorg van Azora

Op 21 november organisatie Azora van 19.00 - 21.30 uur een thema avond over belevingsgerichtezorg. Meer informatie zie de flyer.
Download Flyer

Column: 'Eenzaamheid is een verpleegkundig gezondheidsprobleem'

Tekst: Vanessa Schroer (wijkverpleegkundige Sensire Waterrijk)
Hr Van der Mark is 82 jaar oud. Hij woont sinds vorig jaar op Waterrijk. In februari was hij bij de huisarts. Hij heeft daar aangegeven dat hij zich vaak eenzaam voelt. De huisarts vroeg mij, wijkverpleegkundige bij Sensire Waterrijk, of ik bij hem op huisbezoek wilde gaan om dagopvang te regelen.
Lees meer »

Ouderen zo lang mogelijk thuis: 'Hoe doen we dat in de West Achterhoek?'

In de West Achterhoek staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. Niet alleen is de vergrijzing in onze regio twee keer zo hoog als in de rest van Nederland, ook hebben we te maken een krappe arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat werkt daalt flink en het aantal mantelzorgers neemt af. Doordat mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen, nemen complexe problemen en zorgvragen in de thuissituatie toe.
Lees meer »

In gesprek over Palliatieve zorg

De dementietafel is een plek waar u in een ongedwongen en open sfeer elkaar kunt ontmoeten en uw ervaringen kunt delen. We praten met elkaar aan de hand van een thema. dit onder het genot van koffie, thee, een hapje en een drankje. Zie voor meer informatie de flyer.
Download Folder

8 Tips om de oudere patiënt meer te laten bewegen in het ziekenhuis

Weet wat de gevolgen zijn van lang in bed liggen:
'Elke dag dat een oudere patiënt in bed ligt, betekent een week langer revalideren als hij het ziekenhuis uitkomt. Toen ik dat hoorde, schrok ik. Ik wist niet dat het zo’n groot negatief effect had als ouderen in het ziekenhuis te weinig bewegen. Nu ik dat inzicht heb, hoort het bij mijn verpleegkundige zorg dat patiënten meer uit bed komen en lopen. Het is niet extra, het hoort erbij. Als je je bewust bent van de gevolgen, ga je er automatisch meer op letten.'
Lees meer »

Praktijkkaart ouderenzorg van LHV

De landelijke huisartsen vereniging heeft een praktijkkaart gemaakt voor de ouderenzorg.
Download Praktijkkaart Ouderenzorg

Zorg en verblijfsvormen kwetsbare ouderen

Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport heeft een mooie factsheet gemaakt van zorg- en verblijfsvormen bij kwetsbare ouderen. De hele keten is in beeld gebracht. Meer informatie zie de factsheet.
Download Factsheet zorg en verblijfsvormen

Wie is wie in de wijk

BeterOud heeft een overzicht gemaakt van alle spelers in de wijk waar een inwoner mee te maken heeft met betrekking tot zorg en dienstverlening. De laatste jaren is er door de wetswijzigingen in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen veel veranderd. Er zijn een groot aanl beroepskrachten en vrijwilligers actief in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen. In de grote hoeveelheid organisaties, beroepen, functies en initiatieven is het gemakkelijk het overzicht te verliezen van wie nou precies wat doet. Dit staat aangegeven in het overzicht: wie is wie in de wijk.
Download Wie is wie in de wijk

Start MCI groep West-Achterhoek

GGnet gaat bij voldoende deelname in oktober 2016 starten met een ondersteuningsgroep voor mensen met milde geheugenproblemen en hun partners. Deze groep is bedoelt voor mensen én hun levenspartner die van hun arts of specialist te horen hebben gekregen dat ze “milde geheugenproblemen” hebben, in medische termen ook wel MCI ( Mild Cognitive Impairment) genoemd.
Lees meer »

programma Alzheimer cafe Doetinchem e.o. bekend 2015/2016

Het Alzheimer Café is elke tweede dinsdag van de maand. Van 19.00 tot 21.30 uur, aanvang programma om 19.30 uur. De toegang is gratis. Locatie: Het Borghuis, Burg. Van Nispenstraat, tegenover parkeergarage Catharina in centrum Doetinchem.

Voor meer informatie: telefoon 06-20412665. Email: doetinchem@alzheimer-nederland.nl De afdeling Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland omvat de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg. De afdeling wordt financieel gesteund door de gemeenten Doetinchem en Doesburg.
Download Programma Alzheimer Caf