Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Nieuws › Nieuws

Informatiebijeenkomst casemanagement dementie wijkverpleegkundigen

Regionale informatiebijeenkomst over casemanagement bij dementie voor wijkverpleegkundigen, 5 of 12 juli 2018
 
Lees meer »

koele tips voor warme dagen

Buiten stijgt de temperatuur naar tropische waarden. Dat vinden veel mensen fijn, maar je naaste met dementie kan er flink last van hebben. Het kan zijn dat ze niet goed weet wat ze moet doen om haar lichaam koel en haar vochtbalans op peil te houden. Hierdoor kan ze dingen doen die haar gezondheid bedreigen. Wees extra alert bij hoge temperaturen
Lees meer »

3 oktober symposium Samenspel, de kans bij dementie

Noteer alvast in uw agenda: Op 3 oktober vindt in Hengelo (Gld.) een symposium plaats over dementie. Iedereen die te maken heeft met dementie ervaart dat mensen veranderen door hun ziekte. Iedereen beleeft de gevolgen op zijn eigen manier. De persoon met dementie zelf, maar ook de naasten. Het brengt gevoelens van rouw en machteloosheid met zich mee.
Begin september is het mogelijk om u aan te melden. Houdt hiervoor deze website in de gaten.

Looptest als voorsteller voor dementie

Een looptest kan mogelijk al laten zien of iemand lijdt aan een beginnende vorm van dementie of andere cognitieve problemen. Dit concludeert Lisette Kikkert, adviseur bij Procoop, in haar proefschrift.
Lees meer »

Armoedesignalenkaart: signaleren, bespreken en mogelijkheden aanreiken

Er is een verband tussen gezondheid en armoede. Dat betekent dat in de eerstelijnszorg relatief meer mensen te maken hebben met armoede. Het signaleren van armoede is niet altijd makkelijk. Financiële problemen, schulden en een haperende thuisadministratie zijn immers geen zaken waarmee mensen graag te koop lopen.
Lees meer »

Weet jij hoe je het best kunt omgaan met iemand met dementie?

Wie helpt Hans?
De meeste mensen weten niet goed hoe ze om moeten gaan met iemand met dementie. Ze voelen zich ongemakkelijk en rijden daarom liever door als ze Hans tegenkomen. Maar omgaan met iemand met dementie is makkelijker dan je denkt. Mits je de juiste kennis en vaardigheden hebt. Weet jij hoe je het beste kunt reageren als je Hans tegenkomt? Test in 15 minuten je kennis in de gratis online training 'Goed omgaan met dementie'.
Lees meer »

Alzheimer café over verhuizing naar een zorginstelling

Alzheimer Café Doetinchem over verhuizing naar een zorginstelling
De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Doetinchem. Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.
Lees meer »

Training Praten over het levenseinde

Doel: Tijdens de training leert u:
1. Wie in deze regio welke rol heeft in het proces ‘tijdig spreken over het levenseinde’,
2. Hoe u een verdiepend gesprek met een kwetsbare patiënt hierover voert,
3. Het eigen team te trainen en coachen in hun rol van signaleren en benoemen van levensvragen, zodanig dat de kwetsbare patiënt open staat voor een vervolg gesprek.
 
Programma:
Dagdeel 1: Workshop: Praten over levenseinde wordt gewoner! Ik signaleer, ik bespreek, ik zorg voor vervolg. Train the trainer: U volgt deze workshop en leert tevens deze workshop te geven en het team te coachen
Dagdeel 2: Het verdiepende gesprek over de laatste levensfase. Wat bespreek ik? Hoe bespreek ik? Hoe sluit ik aan?

Lees meer »

Workshop: ik zorg goed voor een ander. Hoe zorg ik goed voor mezelf?

Een interactieve workshop gericht op burn-out preventie in de palliatieve zorg en het vergroten van werkplezier.
Lees meer »

Column 5 Passende zorg

Lees nu de nieuwe column in de bijlage.
Download Column 5. Knopen tellen

Column: 'Eenzaamheid is een verpleegkundig gezondheidsprobleem'

Tekst: Vanessa Schroer (wijkverpleegkundige Sensire Waterrijk)
Hr Van der Mark is 82 jaar oud. Hij woont sinds vorig jaar op Waterrijk. In februari was hij bij de huisarts. Hij heeft daar aangegeven dat hij zich vaak eenzaam voelt. De huisarts vroeg mij, wijkverpleegkundige bij Sensire Waterrijk, of ik bij hem op huisbezoek wilde gaan om dagopvang te regelen.
Lees meer »

Ouderen zo lang mogelijk thuis: 'Hoe doen we dat in de West Achterhoek?'

In de West Achterhoek staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. Niet alleen is de vergrijzing in onze regio twee keer zo hoog als in de rest van Nederland, ook hebben we te maken een krappe arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat werkt daalt flink en het aantal mantelzorgers neemt af. Doordat mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen, nemen complexe problemen en zorgvragen in de thuissituatie toe.
Lees meer »

In gesprek over Palliatieve zorg

De dementietafel is een plek waar u in een ongedwongen en open sfeer elkaar kunt ontmoeten en uw ervaringen kunt delen. We praten met elkaar aan de hand van een thema. dit onder het genot van koffie, thee, een hapje en een drankje. Zie voor meer informatie de flyer.
Download Folder

8 Tips om de oudere patiënt meer te laten bewegen in het ziekenhuis

Weet wat de gevolgen zijn van lang in bed liggen:
'Elke dag dat een oudere patiënt in bed ligt, betekent een week langer revalideren als hij het ziekenhuis uitkomt. Toen ik dat hoorde, schrok ik. Ik wist niet dat het zo’n groot negatief effect had als ouderen in het ziekenhuis te weinig bewegen. Nu ik dat inzicht heb, hoort het bij mijn verpleegkundige zorg dat patiënten meer uit bed komen en lopen. Het is niet extra, het hoort erbij. Als je je bewust bent van de gevolgen, ga je er automatisch meer op letten.'
Lees meer »

Praktijkkaart ouderenzorg van LHV

De landelijke huisartsen vereniging heeft een praktijkkaart gemaakt voor de ouderenzorg.
Download Praktijkkaart Ouderenzorg

Zorg en verblijfsvormen kwetsbare ouderen

Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport heeft een mooie factsheet gemaakt van zorg- en verblijfsvormen bij kwetsbare ouderen. De hele keten is in beeld gebracht. Meer informatie zie de factsheet.
Download Factsheet zorg en verblijfsvormen

Wie is wie in de wijk

BeterOud heeft een overzicht gemaakt van alle spelers in de wijk waar een inwoner mee te maken heeft met betrekking tot zorg en dienstverlening. De laatste jaren is er door de wetswijzigingen in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen veel veranderd. Er zijn een groot aanl beroepskrachten en vrijwilligers actief in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen. In de grote hoeveelheid organisaties, beroepen, functies en initiatieven is het gemakkelijk het overzicht te verliezen van wie nou precies wat doet. Dit staat aangegeven in het overzicht: wie is wie in de wijk.
Download Wie is wie in de wijk

Start MCI groep West-Achterhoek

GGnet gaat bij voldoende deelname in oktober 2016 starten met een ondersteuningsgroep voor mensen met milde geheugenproblemen en hun partners. Deze groep is bedoelt voor mensen én hun levenspartner die van hun arts of specialist te horen hebben gekregen dat ze “milde geheugenproblemen” hebben, in medische termen ook wel MCI ( Mild Cognitive Impairment) genoemd.
Lees meer »

programma Alzheimer cafe Doetinchem e.o. bekend 2015/2016

Het Alzheimer Café is elke tweede dinsdag van de maand. Van 19.00 tot 21.30 uur, aanvang programma om 19.30 uur. De toegang is gratis. Locatie: Het Borghuis, Burg. Van Nispenstraat, tegenover parkeergarage Catharina in centrum Doetinchem.

Voor meer informatie: telefoon 06-20412665. Email: doetinchem@alzheimer-nederland.nl De afdeling Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland omvat de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg. De afdeling wordt financieel gesteund door de gemeenten Doetinchem en Doesburg.
Download Programma Alzheimer Caf