Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Nieuws › Nieuws

-GEANNULEERD- Thema-avond ondersteuning bij dementie op jonge leeftijd - 16 maart 2020

Op maandagavond 16 maart 2020 is er een bijeenkomst voor mensen die op jonge leeftijd (voor het 67e levensjaar) al te maken krijgen met dementie. De zorgorganisaties in de regio Achterhoek gaan graag in gesprek met u, om erachter te komen hoe de zorg en ondersteuning nog beter kan worden. Het programma van 16 maart is bedoeld voor zowel mensen die zelf de diagnose hebben als voor de naasten zoals de partner of de kinderen. We bespreken in een of meerdere kleine groepen wat uw ervaringen en wensen zijn met betrekking tot ondersteuning door bijvoorbeeld de huisarts, de specialist, de dagbesteding, of de begeleiding thuis.
Lees meer »

-GEANNULEERD- Inspiratiebijeenkomst daginvulling bij dementie in de Achterhoek - 24 maart 2020

In de regio zijn er diverse signalen dat het een uitdaging is om passende invulling van de dag te houden voor mensen met dementie. Het gaat dan om alles wat mensen helpt om een leuke dag te hebben als dit als gevolg van dementie steeds meer een zoektocht wordt, en de gewone dingen en de gewone deelname aan het sociale leven moeilijker worden. Daarom wordt er een bijeenkomst georganiseerd om met mensen die er mee te maken hebben in gesprek te gaan over vraagstukken in de regio, elkaar te inspireren en gezamenlijk afspraken te maken om te werken aan verbeteringen. Zie onderstaand document voor meer informatie.
Download Vooraankondiging inspiratiebijeenkomst daginvullin

Ontwikkelingen ouderen en alcohol

Vanuit het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek is een werkgroep aan de slag gegaan met het thema 'ouderen en alcohol' met als uiteindelijke doelstelling om overmatig alcoholgebruik bij de groep jonge ouderen in de Achterhoek terug te dringen. De werkgroep is een samenwerkingsverband van partijen die werkzaam zijn in de preventie, (vroeg)signalering en/of zorg rondom ouderen. Het resultaat is dat er vier interventies zijn ontwikkeld. Deze zijn beschreven in een infoblad 'Achterhoek gezond oud: Alcohol en ouderen: 55 - 70 jarigen'. Het infoblad is bijgevoegd in onderstaande link. 
Download Infoblad ouderen en alcohol

Positieve reacties op de lezing 'Verdriet, hoop en veerkracht bij dementie'

Op woensdag 2 oktober 2019 vond de lezing 'verdriet, hoop en veerkracht bij dementie' plaats in Ons Huis in Hengelo Gelderland. In het eerste gedeelte vertelde prof. Manu Keirse, psycholoog en deskundige op het gebied van verlies en rouw, op zeer aansprekende wijze over het leven met dementie. Wanneer een naaste de diagnose dementie krijgt volgt er een periode van rouw en verlies. Denk aan verlies van je naaste zoals je hem of haar kent, verlies van steun aan elkaar en verlies aan sociale contacten. Met pakkende verhalen en anekdotes riep de heer Keirse veel herkenning en bood hij tegelijk handvatten voor hoe je er mee om kunt gaan. Na de lezing van Manu Keirse volgde er een gesprek met een mantelzorger, waarvan de partner Parkinson dementie heeft. Zij vertelde hoe zij en haar partner het leven voortzetten sinds de diagnose. In het gesprek gaf de mantelzorger aan hoe belangrijk het is om ook je eigen leven te (be)houden. Zij doet dit bijvoorbeeld door enkele uren per week vrijwilligerswerk te doen wat haar veel voldoening geeft. Zowel de middag- als de avondbijeenkomst werden druk bezocht met veel positieve reacties! Volgend jaar volgt er weer een nieuwe lezing.
Lees meer »

Bij dementie heeft iedereen een stukje van de puzzel

Bij mensen met dementie worden de hersenen aangetast. Zij veranderen dan geleidelijk. Het is voor mensen met dementie en voor de omgeving vaak heel lastig om hier mee om te gaan. Welke ondersteuning hebben mensen met dementie nodig om van betekenis te kunnen blijven.
 
Vaak is er hulp van buitenaf nodig, van deskundige zorgverleners. Tijdens het symposium over dementie in Hengelo (Gld.) op 3 oktober werd duidelijk dat voor een goede ondersteuning, je iedereen nodig hebt!

Lees meer »

Column: 'Eenzaamheid is een verpleegkundig gezondheidsprobleem'

Tekst: Vanessa Schroer (wijkverpleegkundige Sensire Waterrijk)
Hr Van der Mark is 82 jaar oud. Hij woont sinds vorig jaar op Waterrijk. In februari was hij bij de huisarts. Hij heeft daar aangegeven dat hij zich vaak eenzaam voelt. De huisarts vroeg mij, wijkverpleegkundige bij Sensire Waterrijk, of ik bij hem op huisbezoek wilde gaan om dagopvang te regelen.
Lees meer »

Ouderen zo lang mogelijk thuis: 'Hoe doen we dat in de West Achterhoek?'

In de West Achterhoek staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. Niet alleen is de vergrijzing in onze regio twee keer zo hoog als in de rest van Nederland, ook hebben we te maken een krappe arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat werkt daalt flink en het aantal mantelzorgers neemt af. Doordat mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen, nemen complexe problemen en zorgvragen in de thuissituatie toe.
Lees meer »

In gesprek over Palliatieve zorg

De dementietafel is een plek waar u in een ongedwongen en open sfeer elkaar kunt ontmoeten en uw ervaringen kunt delen. We praten met elkaar aan de hand van een thema. dit onder het genot van koffie, thee, een hapje en een drankje. Zie voor meer informatie de flyer.
Download Folder

8 Tips om de oudere patiënt meer te laten bewegen in het ziekenhuis

Weet wat de gevolgen zijn van lang in bed liggen:
'Elke dag dat een oudere patiënt in bed ligt, betekent een week langer revalideren als hij het ziekenhuis uitkomt. Toen ik dat hoorde, schrok ik. Ik wist niet dat het zo’n groot negatief effect had als ouderen in het ziekenhuis te weinig bewegen. Nu ik dat inzicht heb, hoort het bij mijn verpleegkundige zorg dat patiënten meer uit bed komen en lopen. Het is niet extra, het hoort erbij. Als je je bewust bent van de gevolgen, ga je er automatisch meer op letten.'
Lees meer »

Praktijkkaart ouderenzorg van LHV

De landelijke huisartsen vereniging heeft een praktijkkaart gemaakt voor de ouderenzorg.
Download Praktijkkaart Ouderenzorg

Zorg en verblijfsvormen kwetsbare ouderen

Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport heeft een mooie factsheet gemaakt van zorg- en verblijfsvormen bij kwetsbare ouderen. De hele keten is in beeld gebracht. Meer informatie zie de factsheet.
Download Factsheet zorg en verblijfsvormen

Wie is wie in de wijk

BeterOud heeft een overzicht gemaakt van alle spelers in de wijk waar een inwoner mee te maken heeft met betrekking tot zorg en dienstverlening. De laatste jaren is er door de wetswijzigingen in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen veel veranderd. Er zijn een groot aanl beroepskrachten en vrijwilligers actief in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen. In de grote hoeveelheid organisaties, beroepen, functies en initiatieven is het gemakkelijk het overzicht te verliezen van wie nou precies wat doet. Dit staat aangegeven in het overzicht: wie is wie in de wijk.
Download Wie is wie in de wijk

Start MCI groep West-Achterhoek

GGnet gaat bij voldoende deelname in oktober 2016 starten met een ondersteuningsgroep voor mensen met milde geheugenproblemen en hun partners. Deze groep is bedoelt voor mensen én hun levenspartner die van hun arts of specialist te horen hebben gekregen dat ze “milde geheugenproblemen” hebben, in medische termen ook wel MCI ( Mild Cognitive Impairment) genoemd.
Lees meer »

programma Alzheimer cafe Doetinchem e.o. bekend 2015/2016

Het Alzheimer Café is elke tweede dinsdag van de maand. Van 19.00 tot 21.30 uur, aanvang programma om 19.30 uur. De toegang is gratis. Locatie: Het Borghuis, Burg. Van Nispenstraat, tegenover parkeergarage Catharina in centrum Doetinchem.

Voor meer informatie: telefoon 06-20412665. Email: doetinchem@alzheimer-nederland.nl De afdeling Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland omvat de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg. De afdeling wordt financieel gesteund door de gemeenten Doetinchem en Doesburg.
Download Programma Alzheimer Caf