Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Nieuws › Nieuws

Dementiemonitor 2020

Zorg jij voor iemand met dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met je gaat en wat je ervaringen zijn met de professionele zorg en ondersteuning. Dit kan door de Dementiemonitor in te vullen! Met de uitkomsten hiervan kunnen we opkomen voor de belangen van jou, andere mantelzorgers en mensen met dementie! #dementiemonitor www.dementiemonitor.nl
 

Inspiratieflits daginvulling bij dementie (in tijden van corona)

Veel mensen met dementie verblijven noodgedwongen de hele week thuis, alleen of met partner. Mensen missen nu de structuur en aanspraak en zowel de mensen met dementie als de mantelzorgers moeten hierin hun weg vinden.

In aanloop naar de bijeenkomst over dagbesteding bij dementie op 29 september 2020 versturen wij naar genodigden, deelnemers en belangstellenden regelmatig een kort bericht ter inspiratie voor een goede dag met dementie in tijden van corona. De inspiratieflitsen zijn ook te lezen door onderstaande links:
Lees meer »

-GEANNULEERD- Thema-avond ondersteuning bij dementie op jonge leeftijd

Op maandagavond 16 maart 2020 is er een bijeenkomst voor mensen die op jonge leeftijd (voor het 67e levensjaar) al te maken krijgen met dementie. De zorgorganisaties in de regio Achterhoek gaan graag in gesprek met u, om erachter te komen hoe de zorg en ondersteuning nog beter kan worden. Het programma van 16 maart is bedoeld voor zowel mensen die zelf de diagnose hebben als voor de naasten zoals de partner of de kinderen. We bespreken in een of meerdere kleine groepen wat uw ervaringen en wensen zijn met betrekking tot ondersteuning door bijvoorbeeld de huisarts, de specialist, de dagbesteding, of de begeleiding thuis.
Lees meer »

-GEANNULEERD- Inspiratiebijeenkomst daginvulling bij dementie in de Achterhoek

In de regio zijn er diverse signalen dat het een uitdaging is om passende invulling van de dag te houden voor mensen met dementie. Het gaat dan om alles wat mensen helpt om een leuke dag te hebben als dit als gevolg van dementie steeds meer een zoektocht wordt, en de gewone dingen en de gewone deelname aan het sociale leven moeilijker worden. Daarom wordt er een bijeenkomst georganiseerd om met mensen die er mee te maken hebben in gesprek te gaan over vraagstukken in de regio, elkaar te inspireren en gezamenlijk afspraken te maken om te werken aan verbeteringen. Zie onderstaand document voor meer informatie.
Download Vooraankondiging inspiratiebijeenkomst daginvullin

Ontwikkelingen ouderen en alcohol

Vanuit het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek is een werkgroep aan de slag gegaan met het thema 'ouderen en alcohol' met als uiteindelijke doelstelling om overmatig alcoholgebruik bij de groep jonge ouderen in de Achterhoek terug te dringen. De werkgroep is een samenwerkingsverband van partijen die werkzaam zijn in de preventie, (vroeg)signalering en/of zorg rondom ouderen. Het resultaat is dat er vier interventies zijn ontwikkeld. Deze zijn beschreven in een infoblad 'Achterhoek gezond oud: Alcohol en ouderen: 55 - 70 jarigen'. Het infoblad is bijgevoegd in onderstaande link. 
Download Infoblad ouderen en alcohol

Positieve reacties op de lezing 'Verdriet, hoop en veerkracht bij dementie'

Op woensdag 2 oktober 2019 vond de lezing 'verdriet, hoop en veerkracht bij dementie' plaats in Ons Huis in Hengelo Gelderland. In het eerste gedeelte vertelde prof. Manu Keirse, psycholoog en deskundige op het gebied van verlies en rouw, op zeer aansprekende wijze over het leven met dementie. Wanneer een naaste de diagnose dementie krijgt volgt er een periode van rouw en verlies. Denk aan verlies van je naaste zoals je hem of haar kent, verlies van steun aan elkaar en verlies aan sociale contacten. Met pakkende verhalen en anekdotes riep de heer Keirse veel herkenning en bood hij tegelijk handvatten voor hoe je er mee om kunt gaan. Na de lezing van Manu Keirse volgde er een gesprek met een mantelzorger, waarvan de partner Parkinson dementie heeft. Zij vertelde hoe zij en haar partner het leven voortzetten sinds de diagnose. In het gesprek gaf de mantelzorger aan hoe belangrijk het is om ook je eigen leven te (be)houden. Zij doet dit bijvoorbeeld door enkele uren per week vrijwilligerswerk te doen wat haar veel voldoening geeft. Zowel de middag- als de avondbijeenkomst werden druk bezocht met veel positieve reacties! Volgend jaar volgt er weer een nieuwe lezing.
Lees meer »

Afspraken met politie voor dwalende personen met dementie

Het aantal mensen met dementie neemt toe. En mensen met dementie wonen langer thuis. Daarmee komt het steeds vaker voor dat mensen met dementie op straat dwalen en de weg niet meer weten. Soms komen meldingen hiervan bij de politie terecht. Het is dan belangrijk dat de politie adequaat en passend handelt.

Daarom hebben de politie in de Achterhoek, het Netwerk Dementie Oost Achterhoek en het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek afspraken gemaakt om preventief personen met (potentieel) dwaalgedrag aan te kunnen melden bij de politie.

Lees meer »

Lezing "Verdriet, hoop en veerkracht bij dementie" op woensdag 2 oktober 2019

Prof. Manu Keirse, psycholoog en deskundige op het gebied van verlies en rouw, spreekt in Hengelo (Gld) over leven met dementie. Het leven met een lach en een traan. Hij doet dat op een zeer aansprekende en deskundige wijze, waarbij hij de kern van het leven met dementie weet te raken. Daarnaast vertelt een partner hoe zij het leven met haar man voortzet nu hij Parkinson dementie heeft. 
Lees meer »