Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Nieuws › Nieuws

Factsheet ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Wat is ouderenmishandeling?
Ouderenmishandeling is “al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.”
Bij ontspoorde mantelzorg overschrijdt de mantelzorger de grens van goede zorg door overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Een kenmerk van ontspoorde mantelzorg is het ontbreken van opzet.

Lees meer »

Vacature Netwerkmanager

Het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West- Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen aanbieders van zorg, welzijn en gemeenten in de West Achterhoek waarbij ook (vertegenwoordigers van) de doelgroep betrokken is.
De partners in het Kennisnetwerk dragen samen bij aan het verbeteren van zorg voor kwetsbare ouderen, zodat ouderen zo veel mogelijk zelfstandigheid, eigen regie en kwaliteit van leven behouden. Uitgangspunten zijn de visie op “Positieve Gezondheid” en de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek. De partners zetten zich in voor integrale en aansluitende zorg tussen de verschillende domeinen in de keten.
 
De deelnemers aan het netwerk zijn: Alzheimer Nederland afd. Oost Gelderland, Azora, Buurtzorg, BV zorg, Careaz, De Goudenleeuw Groep, GGD Noord Oost Gelderland, Gemeente Aalten (Dinxperlo), Gemeente Bronckhorst, Gemeente Doetinchem, Gemeente Oude IJsselstreek, Gemeente Montferland, Huisartsenvereniging Oude IJssel, Markenheem, Proscoop, Kruiswerk Achterhoek, Sensire, Slingeland Ziekenhuis, Welcom, VIT Hulp bij mantelzorg, Zorgbelang Gelderland.
Lees meer »

Alzheimer café over dagvoorzieningen bij dementie

Partners en familie nemen de zorg voor hun naaste met dementie meestal vanzelfsprekend op zich. Aanvullend op deze zorg kunnen mensen met dementie gebruik maken van een dagvoorziening. Zijn er verschillende vormen, hoe kom je daar en wat gebeurt er op een dagvoorziening? In samenspraak met klinisch geriater M. Vriens komen Marianne Mombarg en Majelle Peters, beiden werkzaam op de dagbehandeling van den Ooiman hierover vertellen. Datum: dinsdag 13 November, locatie restaurant Borghuis (Burg. van Nispenstraat 4, Doetinchem) toegang gratis.
Lees meer »

Voorstelling: Het einde van het leven in Theater Gruitpoort

De voorstelling toont mensen op hun kwetsbaarst en laat onze wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid zien. Op welke wijze gaan mensen met elkaar om en hoe willen ouderen de regie over hun eigen leven houden. Een voorstelling die de laatste levensfase bespreekbaar en invoelbaar maakt. Met confronterende verhalen over je eenzaam en overbodig voelen, over onmacht en verzet en waardig willen sterven. Er wordt gespeeld door 7 oudere spelers, twee muzikanten en twee jonge ‘gastvrouwen’. De persoonlijke verhalen worden afgewisseld met hartstochtelijk gezongen klassieke popsongs en scenes vol mededogen en ironie.
Lees meer »

Bij dementie heeft iedereen een stukje van de puzzel

Bij mensen met dementie worden de hersenen aangetast. Zij veranderen dan geleidelijk. Het is voor mensen met dementie en voor de omgeving vaak heel lastig om hier mee om te gaan. Welke ondersteuning hebben mensen met dementie nodig om van betekenis te kunnen blijven.
 
Vaak is er hulp van buitenaf nodig, van deskundige zorgverleners. Tijdens het symposium over dementie in Hengelo (Gld.) op 3 oktober werd duidelijk dat voor een goede ondersteuning, je iedereen nodig hebt!

Lees meer »

Column: 'Eenzaamheid is een verpleegkundig gezondheidsprobleem'

Tekst: Vanessa Schroer (wijkverpleegkundige Sensire Waterrijk)
Hr Van der Mark is 82 jaar oud. Hij woont sinds vorig jaar op Waterrijk. In februari was hij bij de huisarts. Hij heeft daar aangegeven dat hij zich vaak eenzaam voelt. De huisarts vroeg mij, wijkverpleegkundige bij Sensire Waterrijk, of ik bij hem op huisbezoek wilde gaan om dagopvang te regelen.
Lees meer »

Ouderen zo lang mogelijk thuis: 'Hoe doen we dat in de West Achterhoek?'

In de West Achterhoek staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. Niet alleen is de vergrijzing in onze regio twee keer zo hoog als in de rest van Nederland, ook hebben we te maken een krappe arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat werkt daalt flink en het aantal mantelzorgers neemt af. Doordat mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen, nemen complexe problemen en zorgvragen in de thuissituatie toe.
Lees meer »

In gesprek over Palliatieve zorg

De dementietafel is een plek waar u in een ongedwongen en open sfeer elkaar kunt ontmoeten en uw ervaringen kunt delen. We praten met elkaar aan de hand van een thema. dit onder het genot van koffie, thee, een hapje en een drankje. Zie voor meer informatie de flyer.
Download Folder

8 Tips om de oudere patiënt meer te laten bewegen in het ziekenhuis

Weet wat de gevolgen zijn van lang in bed liggen:
'Elke dag dat een oudere patiënt in bed ligt, betekent een week langer revalideren als hij het ziekenhuis uitkomt. Toen ik dat hoorde, schrok ik. Ik wist niet dat het zo’n groot negatief effect had als ouderen in het ziekenhuis te weinig bewegen. Nu ik dat inzicht heb, hoort het bij mijn verpleegkundige zorg dat patiënten meer uit bed komen en lopen. Het is niet extra, het hoort erbij. Als je je bewust bent van de gevolgen, ga je er automatisch meer op letten.'
Lees meer »

Praktijkkaart ouderenzorg van LHV

De landelijke huisartsen vereniging heeft een praktijkkaart gemaakt voor de ouderenzorg.
Download Praktijkkaart Ouderenzorg

Zorg en verblijfsvormen kwetsbare ouderen

Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport heeft een mooie factsheet gemaakt van zorg- en verblijfsvormen bij kwetsbare ouderen. De hele keten is in beeld gebracht. Meer informatie zie de factsheet.
Download Factsheet zorg en verblijfsvormen

Wie is wie in de wijk

BeterOud heeft een overzicht gemaakt van alle spelers in de wijk waar een inwoner mee te maken heeft met betrekking tot zorg en dienstverlening. De laatste jaren is er door de wetswijzigingen in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen veel veranderd. Er zijn een groot aanl beroepskrachten en vrijwilligers actief in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen. In de grote hoeveelheid organisaties, beroepen, functies en initiatieven is het gemakkelijk het overzicht te verliezen van wie nou precies wat doet. Dit staat aangegeven in het overzicht: wie is wie in de wijk.
Download Wie is wie in de wijk

Start MCI groep West-Achterhoek

GGnet gaat bij voldoende deelname in oktober 2016 starten met een ondersteuningsgroep voor mensen met milde geheugenproblemen en hun partners. Deze groep is bedoelt voor mensen én hun levenspartner die van hun arts of specialist te horen hebben gekregen dat ze “milde geheugenproblemen” hebben, in medische termen ook wel MCI ( Mild Cognitive Impairment) genoemd.
Lees meer »

programma Alzheimer cafe Doetinchem e.o. bekend 2015/2016

Het Alzheimer Café is elke tweede dinsdag van de maand. Van 19.00 tot 21.30 uur, aanvang programma om 19.30 uur. De toegang is gratis. Locatie: Het Borghuis, Burg. Van Nispenstraat, tegenover parkeergarage Catharina in centrum Doetinchem.

Voor meer informatie: telefoon 06-20412665. Email: doetinchem@alzheimer-nederland.nl De afdeling Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland omvat de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg. De afdeling wordt financieel gesteund door de gemeenten Doetinchem en Doesburg.
Download Programma Alzheimer Caf