Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Nieuws › Nieuws › Samenwerking rondom Wet Zorg en Dwang

Samenwerking rondom Wet Zorg en Dwang

VVT-organisaties en GGNet in de regio Achterhoek hebben nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt naar aanleiding van de invoering van de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD) per 1 januari 2020. De afspraken hebben vooral betrekking op de procedure rondom gedwongen opname in een spoedsituatie (inbewaringstelling, IBS) en de beoordeling van een aanvraag van een rechterlijke machtiging (RM). Beide in het kader van de WZD.

Uitgangspunt bij de gemaakte afspraken is dat alle partijen zich medeverantwoordelijk voelen voor de cliƫnten uit de doelgroep die crisishulp behoeven. De afspraken met betrekking tot de RM zijn gestart op 1 oktober 2020. De afspraken met betrekking tot IBS gaan van start op 1 januari 2021. De afspraken zijn in onderstaand document te lezen.

Download Afspraken VVT aanbieders en GGNet mbt IBS crisis e
Terug