Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Nieuws › Nieuws › Programma Veerkracht – Programma Ouderen Achterhoek 2021-2024

Programma Veerkracht – Programma Ouderen Achterhoek 2021-2024

Met betrokkenheid van vele partners is in de afgelopen maanden het Programma Ouderen Achterhoek 2021-2024 ontwikkeld. In het Programma beschrijven we welke doelen we gezamenlijk willen bereiken en waar we in de komende jaren de aandacht op richten. Voor het eerst hebben we dat voor gehele regio gedaan, West en Oost gezamenlijk.

Het programma heeft de titel Veerkracht meegekregen. Dat is een term die vaak naar voren kwam in gesprekken over ouder worden in de regio. Het Programma sluit aan op de Regionale Visie op Zorg en Gezondheid van de Thematafel de Gezondste Regio en het Preventieakkoord Achterhoek. Met als belangrijke pijlers: het gedachtengoed van Positieve gezondheid en samenhang tussen alle domeinen. Binnen het nieuwe programma blijft er extra aandacht voor ondersteuning van mensen met dementie. Onderstaand plaatje geeft een mooie samenvatting van de vijf speerpunten en de wijze waarop we daar aan werken.

Kort samengevat gaat het om:

1. Eerder denken over later (levensplanning); Kijken naar wat er wel mogelijk blijft ook bij verlies van functies en mogelijkheden (“positieve gezondheid”) ; zich bewust zijn wat ouder worden betekent en zich daarop voorbereiden. Denk aan: wonen, financiën, behandelwensen etc. 

2. Vitaal ouder worden; Kwetsbaarheid voorkomen of uitstellen, bevorderen van een gezonde leefstijl.

3. Passend wonen; Zorgen voor voldoende passende mogelijkheden om te wonen, zoveel mogelijk zelfstandig en waar nodig met zorg. Zoeken naar creatieve oplossingen met alle partners rond de woningmarkt.

4. Oud maar niet Out (blijven meedoen in de samenleving); Ervaren van een zinvolle daginvulling, van betekenis blijven. Eenzaamheid tegengaan. Ontmoeting bevorderen. Streven naar een ouderenvriendelijke en dementievriendelijke samenleving. Zorgdragen dat mantelzorgers balans kunnen vinden en houden in het zorgen voor een naaste.

5. Passende zorg en ondersteuning op het juiste moment; Wanneer de regie (tijdelijk) afneemt is er ondersteuning beschikbaar. Huisartsen, zorgorganisaties en de gemeentes stemmen de zorg goed af in nauw overleg met de oudere en zijn/ haar netwerk. Er is continuïteit van zorg, ook als er tijdelijk verblijf elders nodig is. Signalen over toenemende kwetsbaarheid worden tijdig opgevangen en opgevolgd.

De partners willen bovenstaande doelen bereiken door middel van: samenwerking, communicatie en informatie-uitwisseling; deskundigheidsbevordering; voorlichting; innovatie en niet te vergeten: borgen van hetgeen goed gaat. In een plaatje ziet het er zo uit:
 
Het hele Programma is via onderstaande link te lezen.
 
Download Programma Veerkracht 2021-2024
Terug