Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Nieuws › Nieuws › Ontwikkelingen ouderen en alcohol

Ontwikkelingen ouderen en alcohol

Vanuit het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek is een werkgroep aan de slag gegaan met het thema 'ouderen en alcohol' met als uiteindelijke doelstelling om overmatig alcoholgebruik bij de groep jonge ouderen in de Achterhoek terug te dringen. De werkgroep is een samenwerkingsverband van partijen die werkzaam zijn in de preventie, (vroeg)signalering en/of zorg rondom ouderen. Het resultaat is dat er vier interventies zijn ontwikkeld. Deze zijn beschreven in een infoblad 'Achterhoek gezond oud: Alcohol en ouderen: 55 - 70 jarigen'. Het infoblad is bijgevoegd in onderstaande link. 

Download Infoblad ouderen en alcohol
Terug