Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Nieuws › Nieuws › Scholing passende zorg wijkverpleegkundigen en POH’s

Scholing passende zorg wijkverpleegkundigen en POH’s

Praten over het levenseinde is niet eenvoudig en een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen is cruciaal om passende zorg in de laatste levensfase te realiseren. Voor zowel patiënten als professionals kan het een lastig onderwerp zijn. Soms leven er vragen waardoor dit onderwerp misschien wel uit de weg gegaan wordt: ”Is het wel mijn taak om dit bespreekbaar te maken, wil de patiënt dit wel, kan ik dit wel, hoe begin ik hierover en wat bespreek ik dan precies, heb ik wel tijd om hierover in gesprek te gaan?”.

De organisaties in het Netwerk Transmurale Zorg vinden het belangrijk dat tijdig met kwetsbare patiënten hierover wordt gesproken en organiseren een scholing voor (wijk)verpleegkundigen en POH’s. In deze scholing wordt verhelderd wie in de regio welke rol heeft in het proces ‘spreken over het levenseinde’ en hoe je een verdiepend gesprek met een kwetsbare patiënt over het levenseinde voert. Daarnaast leren wijkverpleegkundigen en POH’s hoe het eigen team te trainen en te coachen in hun rol bij het signaleren en benoemen van levensvragen. De aanmelding voor de scholing heeft inmiddels platsgevonden.Terug