Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Nieuws › Nieuws › Regionaal Transmurale Afspraak ‘Passende zorg in de laatste levensfase’

Regionaal Transmurale Afspraak ‘Passende zorg in de laatste levensfase’

Op 27 november jl. heeft de stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase de definitieve klap gegeven op de RTA (Regionaal Transmurale Afspraak) Passende zorg in de laatste levensfase. De RTA beschrijft de rol van huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten (VS), (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners huisartsen (POH) op het gebied van spreken over zorg in de laatste levensfase. Wat zijn de highlights?:
- Gesprekken over de laatste levensfase moeten eerder en vaker worden gevoerd;
- De huisarts of specialist ouderengeneeskunde heeft een regierol, samen met de patiënt.
Verpleegkundig specialisten, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en POH’s hebben een belangrijke rol m.b.t. het signaleren van kwetsbaarheid en het vroegtijdig voeren van gesprekken over wensen en behoeften in relatie tot passende zorg.

- Er is één bron waar afspraken over behandelbeperkingen worden genoteerd, dat is het HiX (elektronisch dossier Slingeland Ziekenhuis).
Behalve medisch specialisten kunnen nu ook huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in HiX behandelbeperkingen vastleggen. De RTA is vastgesteld door de huisartsvereniging “Oude IJssel”, de Vereniging Medische Staf (VMS) en het Netwerk Transmurale Zorg West Achterhoek. Om te zorgen dat de RTA ook bekend wordt bij de artsen zullen stuurgroepleden de HAGRO’s (huisartsengroepen) en vakgroepen van medisch specialisten bezoeken. Tijdens deze bezoeken zal ook de eventuele behoefte aan scholing onder huisartsen en medisch specialisten worden geïnventariseerd.



Terug