Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Nieuws › Nieuws › Onderzoek, dementiezorg en een dementievriendelijk Nederland

Onderzoek, dementiezorg en een dementievriendelijk Nederland

Met het Deltaplan Dementie brengen we een beweging op gang om een betere toekomst te realiseren voor mensen met dementie en hun naasten. En ook een beetje voor onszelf’, aldus Marco Blom, directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Maar wat is de stip op de horizon? En waar staan we nu? Deze vragen staan centraal in de lezingen, de informatiemarkt en de 33 interactieve workshops, verzorgd door de leden van het Deltaplan Dementie.

Hoopvol
Het is moeilijk te voorspellen wanneer de langverwachte doorbraak op het gebied van dementieonderzoek zich aandient. De boodschap van prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het VUmc Alzheimercentrum, is hoopvol. De meest prangende vraag is natuurlijk: waar blijft het medicijn? ‘Het is te simpel om te denken dat dementie met één pil op te lossen is’, aldus Scheltens. Volgens hem ligt een combinatie van behandelingen meer voor de hand. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in preventie, want uit bevolkingsonderzoek blijkt dat leefstijlveranderingen het risico op dementie zouden kunnen verlagen.

Waardig leven
Volgens prof. mr. dr. Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie en één van de keynotes tijdens het plenaire programma, is de ondersteuning van mensen met dementie nu nog vooral gericht op (medische) zorg en minder op psychologische en sociale ondersteuning.

Omgaan met dementie
Theatermaakster Adelheid Roosen, die door verblijf in het buitenland niet zelf aanwezig kan zijn, vertelt via een even indringende als inspirerende videoboodschap over hoe zij omging met haar moeder met Alzheimer en hoe waardevol het is om echt contact te houden met mensen met dementie door hen te volgen in de verbeelding.

Zie voor de presentatie van Philip Scheltens, Anne-mei Thé, Adelheid Roosen onderstaade links.
Philip Scheltens 
Downloads Adelheid Roosen
 Annemei Th
Terug