Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Nieuws › Nieuws › Ouderen zo lang mogelijk thuis: 'Hoe doen we dat in de West Achterhoek?'

Ouderen zo lang mogelijk thuis: 'Hoe doen we dat in de West Achterhoek?'

In de West Achterhoek staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. Niet alleen is de vergrijzing in onze regio twee keer zo hoog als in de rest van Nederland, ook hebben we te maken een krappe arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat werkt daalt flink en het aantal mantelzorgers neemt af. Doordat mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen, nemen complexe problemen en zorgvragen in de thuissituatie toe.

In het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen zoeken de samenwerkende partijen in de West Achterhoek voortdurend naar verbetering en vernieuwing van de ondersteuning van ouderen. We willen bereiken dat kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, terwijl ze de juiste begeleiding, zorg en behandeling krijgen. Hierbij is kwaliteit van leven het uitgangspunt. Met het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze ‘Geïntegreerde Zorg voor Ouderen’ zorgen we ervoor dat er meer preventief, proactief en samen gewerkt wordt door alle professionals in de eerste lijn. Kwetsbaar en afhankelijk worden, dat willen we het liefst zo lang mogelijk uitstellen. Door vroegtijdig zicht te krijgen op kwetsbaarheid bij ouderen kunnen we hierop inspelen en ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven. Professionals als huisartsen, wijkverpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde en sociale wijkteams hebben hier een belangrijk rol in.
 
Gespecialiseerde zorg via het Ambulant Team Ouderengeneeskunde
Om te zorgen dat de groep thuiswonende kwetsbare ouderen met zeer complexe problematiek in de West Achterhoek de noodzakelijke gespecialiseerde zorg ontvangen hebben de organisaties uit de regio het ‘Ambulant Team Ouderengeneeskunde’ opgezet. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist en afhankelijk van de problematiek aangevuld met disciplines als een psycholoog en een trajectbegeleider dementie. De huisarts kan dit ‘Ambulant team ouderengeneeskunde’ inzetten in de thuissituatie. Dit team geeft dan passende begeleiding en behandeling bij de complexe problemen. Passend bij de wensen en omstandigheden van de oudere patiënt. Kwaliteit van leven is ook hier weer het uitgangspunt. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. Het team is 24 uur en 7 dagen in de week beschikbaar voor de huisarts en dat is uniek!
 
Een loket voor vragen over ouderenzorg: Helpdesk Kwetsbare Ouderen
Per 1 maart bestaat er ook één Helpdesk waar huisartsen en andere professionals hun vragen kunnen stellen over ouderenzorg. Huisartsen kunnen via de Helpdesk het Ambulant Team Ouderengeneeskunde inschakelen. Daarnaast zijn ook de trajectbegeleiders dementie te bereiken via de Helpdesk Kwetsbare Ouderen. Op deze manier schakelen zij gemakkelijk de juiste deskundigheid in om ouderen op tijd de juiste zorg en ondersteuning te geven.
 
Meer en beter samenwerken in de ouderenzorg thuis
Komende periode worden alle huisartsen in de regio geïnformeerd en wordt met elke praktijk gezocht naar mogelijkheden voor toekomstbestendige ouderenzorg. Hierbij willen we zoveel mogelijk lokale disciplines rondom de huisartsenpraktijk zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, etc. betrekken. Het doel is verbinden en versterken van ieders deskundigheid om ervoor te zorgen dat ouderen op tijd de juiste zorg en ondersteuning krijgen om langer, met zoveel mogelijk kwaliteit van leven, thuis te wonen. De samenwerkende partijen in het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen zijn er van overtuigd dat de samenwerking in genoemde initiatieven de zorg voor ouderen in de West-Achterhoek ten goede komt.Terug