Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  


Home › Professionals › Crisisopname procedure

Crisisopname procedure ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen voor huisartsen en SEH

Definitie crisis: Om voor een crisisopname in aanmerking te komen moeten aan alle hieronder gestelde voorwaarden ten aanzien van de definitie crisis worden voldaan:
 
1. Het betreft een niet uitstelbare vraag op gebied van gebied van zorg gecombineerd met verblijf. Het betreft een vraag om verpleging en verzorging in combinatie met een verblijf in een instelling in verband met de noodzaak voor een beschermde omgeving en permanent toezicht of een therapeutisch klimaat.

2. De crisissituatie ontstaat acuut en onvoorzien, meestal door het plots wegvallen van de mantelzorg door bijvoorbeeld acute ziekenhuisopname cq overlijden of door een plotse verslechtering van de situatie van de betrokken cliënt, waardoor er een onverantwoorde thuissituatie ontstaat.
 
3. De zorg dient direct ingezet te worden.
 
4. Maximale thuiszorg volstaat niet meer.
 
5. Er is geen indicatie tot klinisch medisch specialistische zorg. Is dit wel het geval dan is opname in een ziekenhuis of GGZ instelling noodzakelijk.
Zie voor de verdere procedure onderstaande document. 


Downloads 
 Procedure crisis opname
Terug