Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Professionals › Onderbewindstelling › Onderbewindstelling

Onderbewindstelling

Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen is mogelijk wanneer iemand als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is om ten volle zijn vermogensrechtelijke (financiele) belangen behoorlijk waar te nemen.
 
Wanneer dit het geval is, kan de kantonrechter (voor een bepaalde tijd) bewind instellen over één of meer van de goederen die deze persoon toebehoren of zullen gaan toebehoren.


Onderbewindstelling is een vorm van toezicht die, net als mentorschap, minder zwaar is dan curatele. Waar bij curatele zowel vermogensrechtelijke als niet-vermogensrechtelijke belangen worden waargenomen door de curator, worden bij mentorschap enkel de niet-vermogensrechtelijke belangen waargenomen en bij het onderwerp van dit artikel, de onderbewindstelling, enkel vermogensrechtelijke belangen.
 
Om onderbewindstelling moet worden verzocht bij de rechter. Dit kan worden gedaan door de rechthebbende, zijn echtgenoot, zijn geregistreerd partner of andere levensgezel. Ook zijn bloedverwanten in de rechte lijn en tot in de vierde graad in de zijlijn, zijn voogd, zijn curator, zijn mentor en het Openbaar Ministerie kunnen om onderbewindstelling verzoeken. Ten slotte kan de rechter uit zichzelf besluiten tot onderbewindstelling wanneer hij een verzoek tot curatele afwijst.
 
Terug