Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Professionals › Onderbewindstelling › Medische verklaringen

Medische verklaringen

Medische verklaring t.b.v. aanvragen mentorschap, onderbewind- of ondercuratelestelling
Een medische of geneeskundige verklaring is een schriftelijke bevestiging met een waardeoordeel, opgesteld door een arts. Zo'n verklaring wordt gevraagd als een instelling een verzoek, ondersteund met argumenten van medische aard, van een patient ontvangt, waarbij de instelling die over dit verzoek moet beslissen meer informatie nodig heeft dan alleen de informatie van de patient zelf. De instelling heeft dan een bevestiging met een waardeoordeel van een arts nodig.

Dit kan zich bijv. voordoen bij ondercuratele- en onderbewindstelling of bij een aanvraag voor mentorschap. Het is aan artsen niet toegestaan om een geneeskundige verklaring af te leggen ten behoeve van eigen patienten en ook niet voor patienten van een collega binnen de eigen stichting/organisatie. Dit omdat de onafhankelijkheid dan niet gewaarborgd is bij waarneming en diensten.
In de praktijk blijkt het soms moeilijk een arts te vinden die deze beoordeling kan doen. Daarom zijn Azora en Sensire hiervoor een samenwerkingsverband begonnen. In de bijlagen staat verdere informatie en een omschrijving van de procedure voor het aanvragen van dit type medische verklaring. Het is noodzakelijk dat voor het onderzoek schriftelijk informatie wordt gegeven aan de client of zijn/haar vertegenwoordiger en dat deze schriftelijk toestemming geeft aan de beoordelend arts om het onderzoek naar behoren uit te voeren."

 
 
Downloads Informatie over medische verklaringen
 Procedure
 Toestemmingsformulier
Terug