Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Laatste levensfase › Laatste levensfase

Praten over het levenseinde

Door er met uw naaste(n) over te praten, kunt u erachter komen wat u belangrijk vindt in de laatste fase van het leven. Wat zijn uw wensen, grenzen en verwachtingen? Bijvoorbeeld als het gaat over onderwerpen als wel of niet gereanimeerd willen worden, wel of geen levensverlengende behandelingen krijgen, pijnbestrijding en zo mogelijk het zelf bepalen waar wilt u sterven. Misschien weet u al precies wat u wel en niet wilt. Maar is uw naaste daar ook van op de hoogte? En uw zorgverlener? Want als u zelf niet meer kunt aangeven wat uw wensen zijn en niets heeft vastgelegd, krijgt u de behandeling die uw medisch specialist nodig vindt (in overleg met uw vertegenwoordiger). Bijvoorbeeld als u in coma raakt of dementeert.

Vastleggen
Door over uw wensen te praten en deze vast te leggen, zijn zorgverleners beter in staat om zorg te geven die zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen.
Hieronder vind u een cartoon met tips voor zorg bij uw levenseinde. 
Downloads Cartoon 1
 Cartoon 2
Terug