Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Projecten › Palliatieve zorg dementie

Palliatieve zorg bij mensen met dementie

Vanuit het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen en Netwerk Palliatieve zorg hebben de werkgroepleden onderzocht of er meerwaarde is om gezamenlijk op te trekken en waar de knelpunten liggen. Het resultaat hiervan was: de palliatieve benaderingswijze is eigenlijk voor een groot deel dezelfde benaderingswijze als bij dementie.

Maar de markering van de palliatieve fase maakt ook dat je andere keuzes maakt in de zorg voor mensen, in het licht van een beperkte levensverwachting. Dat maakt dat de markering van de palliatieve fase wel zin heeft. Er is onderzocht of er behoefte is aan deskundigheidsbevordering op het gebied van palliatieve zorg en dementie. hier blijkt in de regio behoefte aan op verschillende thema's. Thema's als pijn herkennen en behandelen bij mensen met dementie, delier en dementie etc. Jaarlijks worden hier nu bijeenkomsten voor professionals over georganiseerd in samenwerking met het Graafschap college. Mochten er weer nieuwe bijeenkomsten zijn gepland dan is dit te vinden in de agenda op deze website.
 
Voor vragen of meer informatie neem contact met ons op.
Terug