Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Projecten › Passende zorg › Niet alles wat kan, hoeft: passende zorg

Niet alles wat kan, hoeft: passende zorg

Hoe bereiken we in Nederland dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen, die aansluit bij hun wensen? 

De samenwerkende organisaties in de West Achterhoek hebben een project opgezet met als doel passende zorg in de laatste levensfase voor mensen in West-Achterhoek te realiseren, dat wil zeggen zorg die past bij de wensen van de mensen. Dit initiatief sluit naadloos aan op het project 'Geïntegreerde Zorg voor Ouderen'. De uitvoering van het project wordt gerealiseerd in 4 werkgroepen.

Werkgroep 1 Informatie uitwisseling
Doelstelling: alle bij een cliënt betrokken behandelaren hebben toegang tot de door cliënt aangegeven wensen, behandelafspraken-beperkingen. Deze werkgroep moet een plan opleveren m.b.t. uitwisselen van afspraken over wensen, behandelafspraken- en beperkingen, inclusief de (financiële) randvoorwaarden die nodig zijn om het plan te kunnen realiseren.
 
Werkgroep 2 ‘In gesprek over’
Doelstelling: Artsen en verpleegkundigen gaan tijdig het gesprek aan over kwaliteit van leven in relatie tot behandeling(en). Deze werkgroep ontwikkelt een plan m.b.t. het voeren van het gesprek met daarin afspraken over welk moment het gesprek wordt gevoerd, bij welke cliënten en door wie de gesprekken worden gevoerd, afspraken met verantwoordelijkheid/taakverdeling artsen-verpleegkundigen, Afspraken over hoe dit gesprek wordt gevoerd, inclusief een ‘toolkit’ voor professionals.
 
Werkgroep 3 Deskundigheid professionals
In deze werkgroep wordt een plan ontworpen voor deskundigheidsbevordering van professionals, inclusief de randvoorwaarden om dit te kunnen realiseren.
 
Werkgroep 4 PR
Deze werkgroep stelt een PR plan op voor professionals met als doel deze brede doelgroep goed te informeren over alle ontwikkelingen. Tevens een PR plan voor het algemeen publiek gericht op de doelstelling dat aanvaarden van het levenseinde en het praten hierover gewoner wordt.
 
Voor vragen of meer informatie neem contact met ons op.Terug