Print deze pagina Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op LinkedIn Verklein lettertypeVergroot lettertype
      ZOEKEN: zoeken  

Home › Projecten › Passende zorg › Publicaties 'Niet alles wat kan, hoeft'

Publicaties 'Niet alles wat kan, hoeft'

Hoe bereiken we in Nederland dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen, die aansluit bij hun wensen? Deze vraag legde artsenfederatie KNMG voor aan een stuurgroep met vertegenwoordigers van patienten, artsen, verpleegkundigen, ouderen en oudere migranten. Voorzitter van de stuurgroep is prof. dr. Gerrit van der Wal, voormalig inspecteur-generaal gezondheidszorg. Zij beschrijven in het rapport Niet alles wat kan, hoeft (2015) de mechanismen die overbehandeling veroorzaken, met als gevolg een tekort aan aandacht voor de kwaliteit van leven en voor andere keuzes dan doorbehandelen. Ook benoemen zij maatregelen om deze mechanismen te doorbreken.

Op de volgende vijf punten wil de stuurgroep als eerste vooruitgang boeken:
1.Het aanvaarden van en het praten over het levenseinde wordt gewoner.
2.De wensen van patienten worden verhelderd en de samenwerking, inclusief overdracht, verbeterd.
3.Beslissingen neem je samen: het proces van besluitvorming wordt verbeterd.
4.Richtlijnen zijn niet alleen gericht op 'doen', maar ook op 'laten'.
5.Het zorgstelsel wordt minder gericht op productie en meer op passendheid. De organisaties geven in het rapport aan hoe zij hieraan werken. Zij nodigen iedereen die het aangaat uit om deze maatregelen op hun eigen terrein vorm te geven.
Downloads KNMG rapport niet alles wat kan hoeft
 Samenvatting niet alles kan wat hoeft
Terug